Sukces studentów Budownictwa w konkursie BuilderForFuture

W tegorocznej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów w zadaniu inżynierskim Wyzwanie Młodego Inżyniera organizowanym przez czasopismo Builder tegoroczny absolwent i studenci kierunku Budownictwo na naszym Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami zajęli wszystkie miejsca na podium. Laureaci edycji 2020/2021 zostali wyłonieni z imponującej grupy kilkuset uczestników przez Kapitułę, którą ustanowili mistrzowie architektury oraz autorytety w dziedzinie budownictwa, przedstawiciele nauki i biznesu.

Przedmiotem konkursu była autorska odpowiedź młodego inżyniera, będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

I NAGRODA

Bartosz Stopka (tegoroczny absolwent z KN Aksjator i KN BiG)  Budynek jako zegar słoneczny

II NAGRODA ex aequo

Wioletta Wanat i Anna Zygmunt (KN Aksjator) Analiza statyczna podwieszonej, spiralnej kładki dla pieszych z elementami projektowania

III NAGRODA
Dominika Oświęcimska i Zuzanna Padula (KN Aksjator) Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

FINALISTKA

Agata Struś Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków

 

Gratulujemy!