Sukces reprezentantów KNMK “Aksjator” na Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie

W dniach 27-28 listopada 2020 roku w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w studenckich kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 118 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 172 streszczeń, z czego 34% stanowiły prace z ZUT w Szczecinie, a 66% prace z innych ośrodków naukowych w Polsce. W sumie w Sesji udział wzięli studenci z 35 polskich uczelni. Nasz Wydział reprezentowali studenci z Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji “Aksjator”.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową.

1 miejsce w Bloku Architektury i Budownictwa zajął referat naszych reprezentantów Dominiki Oświęcimskiej i Zuzanny Paduli pt. “KONSTRUKCJA DWUMODUŁOWEJ SCENY OBROTOWEJ O RUCHU WSPÓŁBIEŻNYM I PRZECIWBIEŻNYM”, pokonując 19 innych zespołów. Dodatkowo referat pt. “ANALIZA SPIRALNEJ, PODWIESZONEJ NA PYLONIE KŁADKI DLA PIESZYCH” zaprezentowany przez Wiolettę Wanat i Annę Zygmunt również z działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Koła Naukowego Mechaniki Konstrukcji “Aksjator” otrzymał wyróżnienie w tym samym bloku tematycznym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.