Sukces naszych studentów w I edycji konkursu o tematyce Lean Manufacturing “LEANathon”

W dniach 26-27 listopada 2020 r. miał miejsce 24-godzinnych finał I edycji ogólnopolskiego konkursu o tematyce Lean Manufacturing, skierowanego do studentów pn. LEANathon. Wydarzenie zostało zorganizowane przez studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego “Zarządzanie”, działającego przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH, w ramach grantu Rektora.

Wydarzenie, które odbyło się w formie online, uroczyście otworzył Prorektor AGH ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko oraz Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Marek Cała. Następnie głos zabrali Pełnomocnik Rektora AGH ds. Studenckich Pionu Górniczego AGH  dr hab. inż. Paweł Bogacz oraz Prezes Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego „Łysoń” Tomasz Łysoń.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem, w którym wzięły udział wszystkie zgłoszone zespoły był test wiedzy z zakresu Lean Manufacturing. Na podstawie wyników testu, do finału awansowało pięć czteroosobowych zespołów, które uzyskały najwyższe sumy uzyskanych punktów. Po etapie kwalifikacyjnym do finału awansowały dwa zespoły z Politechniki Poznańskiej, dwa zespoły Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zespół z Politechniki Wrocławskiej.

Podczas finału zespoły zmierzyły się z realnym problemem produkcyjnym przygotowanym przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie “Łysoń”. Tematem case study było stworzenie  planu logistyki magazynowej w ujęciu operacyjnym i przestrzennym w tym przedsiębiorstwie.

Zespoły miały 24 godziny na zapoznanie się z dokumentacją produkcyjną, analizę dotychczasowych problemów i zaproponowanie zmian zgodnych z koncepcją Lean Manufacturing. Podczas swojej pracy  uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i konsultowania swoich rozwiązań z przedstawicielami przedsiębiorstwa “Łysoń” oraz ze specjalistą z zakresu wdrożeń Lean Manufacturing dr. hab. inż. Pawłem Bogaczem.

Po intensywnej nocy zespoły zaprezentowały swoje projekty, a ich efekty poddane zostały ocenie komisji złożonej zarówno z przedstawicieli przedsiębiorstwa, jak i specjalistów z zakresu Lean Manufacturing.

Poziom prezentowanych prac był bardzo wysoki i w ciągu tych, niespełna 24 godzin powstało wiele ciekawych rozwiązań, dlatego wybór nie należał do najprostszych. Komisja oceniała projekty pod kątem efektywności organizacyjnej, efektywności ekonomicznej, praktyczności proponowanych usprawnień oraz zgodności z filozofią Lean. Po intensywnych obradach i dokładnym przeanalizowaniu projektów komisja zdecydowała się wyróżnić zespół kLean Team, w którego skład wchodzili studiujący na II stopniu kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH  Judyta Biedroń, Patrycja Dzido, Artur Dudek i Roksana Gałuszka.

Główną nagrodą dla każdego z członków zwycięskiej drużyny jest certyfikowany kurs ufundowany przez Firmę Lean Action Plan o łącznej wartości prawie 4 tys. zł oraz prezenty przygotowane przez przedsiębiorstwo “Łysoń”. Podczas ogłoszenia wyników Prezes przedsiębiorstwa “Łysoń” przyznał dodatkowo nagrodę specjalną dla najlepszej drużyny w wysokości 10 tys. zł.

Wszyscy finaliści otrzymali również zniżki na kursy w Lean Action Plan, nagrody rzeczowe z Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego “Łysoń” oraz pakiety przygotowane przez SKN “Zarządzanie”.

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i już z tego miejsca pragniemy zaprosić wszystkich studentów na przyszłoroczną edycję LEANathonu, który z pewnością wpisze się na stałe do wydarzeń organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe “Zarządzanie”.