Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 2021

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Komunikat Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 4 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz działalności Fundacji dostępne są pod adresem http://www.fundacjazielinskich.pl/