Stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego, w roku akademickim 2018/2019 studenci mogą starać się 0 stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie.

Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie w ten sposób doceniać młodych ludzi, którzy mają talenty i rozwijają swoje pasje. Stypendia będą przyznawane dla studentów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw).

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

Studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia mogą się starać od 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.