STYPENDIA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK

Kandydatów na studia, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendia w roku akademickim 2021/2022 zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

 • Wszystkie wnioski o poniższe stypendia należy wygenerować z systemu USOSweb, wydrukowaćdostarczyć do Uczelni.
 • Pamiętaj! Obowiązkowe jest dostarczenie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej!
 • Wnioski należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Szczegółowe dane kontaktowe oraz adresy, na które należy wysyłać wnioski znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/
 1. STYPENDIUM SOCJALNE
 • Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału lub wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału.
 • Stypendium przyznawane jest w oparciu o aktualną sytuację dochodową rodziny
 • Dokumenty obowiązkowe, które należy dołączyć do wniosku dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach,
  • zaświadczenia z ZUS o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • W zależności od indywidualnej sytuacji studenta konieczne może być złożenie innych dokumentów. Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/
 • Zachęcamy do wcześniejszego kompletowania dokumentów!
 • Pamiętaj! Szybciej złożone dokumenty – szybciej wypłacone stypendium!
 • Termin składania wniosków o stypendium socjalne dla studentów przyjętych na I rok studiów I stopnia w AGH to 4 października 2021 roku (poniedziałek).

 

 1. STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW I ROKU
 • Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub wysłać na adres Uczelni z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich.
 • Stypendium przysługuje:
  • laureatom lub finalistom olimpiad stopnia centralnego,
  • medalistom współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.
 • Wykaz olimpiad oraz organizatorów zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski dostępny jest pod adresem: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora/
 • Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskane osiągnięcia!
 1. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału lub wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału.
  • Stypendium może otrzymywać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które należy dołączyć do wniosku.

UWAGA!

Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty stypendium – nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców.

Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/