PRAKTYKI ZAWODOWE

Realizacją procesu związanego z praktykami zawodowymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zajmują się następujące osoby:
dr inż. Arkadiusz Utrata
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk (nadzór nad praktykami)
Pawilon A1, III piętro, pokój 310
tel. 12-617-21-02
utrata@agh.edu.pl
dr inż. Artur Bator
Organizator praktyk dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Pawilon A1, III piętro, pokój 304
tel. 12-617-45-09
abator@agh.edu.pl
dr inż. Waldemar Kępys
Organizator praktyk dla kierunku Inżynieria Środowiska
Pawilon A1, II piętro, pokój 202
tel. 12-617-40-18
kepys@agh.edu.pl
dr inż. Michał Patyk
Organizator praktyk dla kierunku GiG - w kopalniach odkrywkowych
Pawilon A4, III piętro, pokój 301 tel. 12-617-21-10 mpatyk@agh.edu.pl
dr inż. Michał Betlej
Organizator praktyk dla kierunku Budownictwo
Pawilon A1, III p., nad halą masz, pok. 3.02
tel. 12-617-47-72
mbetlej@agh.edu.pl
dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska
Organizator praktyk dla kierunku GiG - w kopalniach podziemnych
Pawilon A4, II pietro, pokój 204
tel. 12-617-35-47
kpm@agh.edu.pl
mgr inż. Zuzanna Łacny
Organizator praktyk dla kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Pawilon A4, parter, pokój 6
tel. 12-617-21-62
lacny@agh.edu.pl

PRAKTYKI DYPLOMOWE

Realizacją procesu związanego z praktykami dyplomowymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii zajmują się sekretariaty poszczególnych Katedr, opiekujących się danymi kierunkami lub specjalnościami. Opiekunami dydaktycznymi poszczególnych praktyk dyplomowych są promotorzy prac dyplomowych.

PRAKTYKI POZAPROGRAMOWE

Oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych i dyplomowych studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii mogą uczestniczyć w praktykach dodatkowych, organizowanych przez Uczelnię, Wydział, organizacje studenckie, czy też organizowanych we własnym zakresie. Jeżeli zakłady pracy wymagają sformalizowania pobytu studentów na praktyce, w postaci odpowiedniego porozumienia (umowy) należy zgłosić się do odpowiedniego organizatora praktyk.