BUDOWNICTWO


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE II ZAWODOWA-ROBOTNICZA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
III ZAWODOWA-GEOTECHNICZNA 1 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 3 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 3 (4) TYG. 3 tyg. roczniki 2017/2018 i 2018/2019
4 tyg. rocznik 2019/2020

GÓRNICTWO I GEOLOGIA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. DO USTALENIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. DO USTALENIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. DO USTALENIA

INŻYNIERIA GÓRNICZA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE II ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 1 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 2 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE II ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 1 4 TYG. DO USTALENIA
IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 2 4 TYG. DO USTALENIA

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. DO USTALENIA

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. DO USTALENIA

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 3 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE III ĆWICZENIA TERENOWE 1 TYDZ. DO USTALENIA