BUDOWNICTWO


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE II ZAWODOWA-ROBOTNICZA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
III ZAWODOWA-GEOTECHNICZNA 1 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 3 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 8 TYG. DO USTALENIA

GÓRNICTWO I GEOLOGIA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. DO USTALENIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 tyg. DO USTALENIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


TRYB STUDIÓW ROK STUDIÓW RODZAJ PRAKTYKI CZAS TRWANIA OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI
STACJONARNE III ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. MIESIĄCE WAKACYJNE
NIESTACJONARNE IV ZAWODOWO-TECHNOLOGICZNA 4 TYG. DO USTALENIA