OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
I III V VII
BUDOWNICTWO 2000 2000 2000 2000
GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2000 2000 2000 2000
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2000 2000
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2000 2000 2000 2000

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
I III
BUDOWNICTWO 2000
GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2000 2000
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 2000 2000
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2000

Termin wnoszenia opłat za semestr zimowy 2018/2019
upływa dnia 30 września 2018 r. r.

Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat na indywidualny numer subkonta
(dostępny na: Wirtualna Uczelnia – Twoje dane finansowe – Konta bankowe)

Dowody wpłaty należy okazać w Dziekanacie do 3 października 2018 r.

Wpłaty dokonywane po terminie muszą uwzględniać ustawowe odsetki za zwłokę.

WZÓR WYLICZANIA KWOTY ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

 – kwota odsetek

 – kwota zaległości

 – liczba dni zwłoki

 – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym (odsetki ustawowe: 7%)