OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE

KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
II IV VI VIII
BUDOWNICTWO 2000 2000 2000 2000
GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2000 2000
INŻYNIERIA GÓRNICZA 2000 2000
INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 2000 2000
INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 2000 2000
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2000 2000

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE


KIERUNEK STUDIÓW SEMESTR STUDIÓW
II
BUDOWNICTWO 2000
INŻYNIERIA GÓRNICZA 2000

Termin wnoszenia opłat za semestr letni 2020/2021 upływa dnia 15 marca 2021 r.

Studenci zobowiązani są dokonywać wpłat na indywidualny numer subkonta (dostępny na: USOS, a dla roczników 3 i 4 na Wirtualna Uczelnia)

Dowody wpłaty należy okazać w Dziekanacie do 16 marca 2021 r.

Wpłaty dokonywane po terminie muszą uwzględniać ustawowe odsetki za zwłokę.

WZÓR WYLICZANIA KWOTY ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

 – kwota odsetek

 – kwota zaległości

 – liczba dni zwłoki

 – stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym (odsetki ustawowe: 7%)