ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.
Został on powołany Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr 6/2013 z dn. 28 lutego 2013 r.

STRUKTURA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK)Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Dziekan, natomiast za jego funkcjonowanie odpowiada Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia. Osobą, która w skali Wydziału organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH
Pawilon A-1, pokój nr 307
tel.: 12-617-21-83
e-mail: fuksa@agh.edu.pl
PRZEDSTAWICIEL WYDZIAŁU W UCZELNIANU ZESPOLE DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dr inż. Małgorzata Pawul
PRZEDSTAWICIEL WYDZIAŁU W SENACKIEJ KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH
dr inż. Krzysztof Broda

Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład tego zespołu wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich, dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH, jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel doktorantów.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
dr hab. inż. Dariusz Fuksa – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Małgorzata Pawul – przedstawiciel Wydziału w UZJK
dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. nadzw. – kierownik Studiów Doktoranckich
dr inż. Waldemar Kępys – przedstawiciel kierunku Inżynieria środowiska
dr inż. Oksana Kinash – przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr inż. Barbara Kowal – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
dr inż. Zbigniew Kuczera – przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr inż. Łukasz Machniak – przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr hab. inż. Tomasz Niedoba – pracownik Wydziału
dr inż. Romuald Ogrodnik – wydziałowy administrator systemu Syllabus
dr inż. Sebastian Olesiak – przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr Dorota Pawluś – przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr inż. Krzysztof Polak – przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr inż. Małgorzata Śliwka – pracownik Wydziału
dr inż. Piotr Życzkowski – przedstawiciel kierunku Inżynieria środowiska
mgr inż. Kamil Tomczak – przedstawiciel doktorantów
Igor Szefler – przedstawiciel studentów kierunku Górnictwo i geologia
Monika Madej – przedstawicielka studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
Agata Czarnecka – przedstawicielka studentów kierunku Inżynieria środowiska
Tomasz Zagalak – przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo

Równolegle do Zespołu ds. Jakości Kształcenia funkcjonuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego. W skład tego zespołu wchodzą: jeden nauczyciel akademicki na każdy kierunek prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel studentów i doktorantów.

SKŁAD OSOBOWY WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU AUDYTU DYDAKTYCZNEGO
dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. nadzw. – przedstawicielka kierunku Inżynieria środowiska
dr inż. Piotr Dybeł – przedstawiciel kierunku Budownictwo
dr inż. Rafał Łuczak – przedstawiciel kierunku Górnictwo i geologia
dr inż. Marta Sukiennik – przedstawiciel kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Szczegółowy zakres obowiązków i zadań członków Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.

Do podmiotów związanych również z WSZJK należą: Rada Wydziału, Rady programowe kierunków, Rada Konsultacyjna Wydziału, Kierownicy Katedr i Kierownicy studiów podyplomowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, pracownicy administracji i studenci. Ich zadania w zakresie WSZJK zamieszczono tutaj.

W ramach WSZJK podejmowane są działania w obszarach:

  1. doskonalenia jakości kształcenia,
  2. oceny procesu kształcenia,
  3. oceny warunków kształcenia,
  4. oceny skuteczności Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.