ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół Audytu Dydaktycznego zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 9 Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 roku podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w danej jednostce Uczelni.

Działania podejmowane przez Zespoły:

 • sporządzenie raportów samooceny Wydziału za rok akademicki 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
 • przeprowadzenie hospitacji pracowników w semestrach zimowym i letnim roku akademickiego 2013/2014, 2014/2015
 • przeprowadzenie wśród studentów badań ankietowych dotyczących oceny obsługi administracji na wydziale: 7 października – 4 listopada 2013 r.
 • przeprowadzenie wśród nauczycieli akademickich wszystkich kierunków badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na Wydziale : 14 listopada – 1 grudnia 2013 r. oraz 13 stycznia – 24 stycznia 2014 r. Raport z przeprowadzonych badań.
 • przeprowadzenie wśród studentów badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia na wydziale: 20 stycznia – 21 lutego 2014 r.
 • przeprowadzenie wśród doktorantów badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich na wydziale: 12 maja – 30 maja 2014 r. Raport z przeprowadzonych badań.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ZESPOŁY

 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących obsługi administracyjnej na wydziale
 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (ankieta studencka)
 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze)
 • Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich na AGH (ankieta doktorancka) – Zestawienie zbiorcze z badania w roku 2014
 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) – Wyniki badania z roku 2016
 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących oceny prowadzącego – Wyniki badania
 • Lista pracowników dydaktycznych (nazwiska w porządku alfabetycznym) najwyżej ocenionych przez studentów w roku akademickim 2016/18 – Lista pracowników
 • Lista pracowników dydaktycznych (nazwiska w porządku alfabetycznym) najwyżej ocenionych przez studentów w roku akademickim 2014/15 – Lista pracowników
 • Lista pracowników dydaktycznych (nazwiska w porządku alfabetycznym) najwyżej ocenionych przez studentów w roku akademickim 2013/14 – Lista pracowników
 • Raport z przeprowadzonych badań dotyczących oceny prowadzącego (studia doktoranckie) – Wyniki badania
 • Raport z badań dotyczących wymagań pracodawców wobec absolwentów AGH (studia II st.)
 • Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 (studia I st.) – Wyniki badania
 • Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2012 (studia II st.) – Wyniki badania
 • Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 (studia II st.) – Wyniki badania
 • Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 (studia II st.) – Wyniki badania


ZALECENIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA