KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Uchwałą Nr 766/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Górnictwo i geologia” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie, Wodzisławiu, Jastrzębiu Zdroju wydało ocenę wyróżniającą.
Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2016/2017.

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Uchwałą Nr 893/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę pozytywną.
Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2015/2016.
W rankingu kierunków studiów “Najlepsze studia w Polsce” przygotowanym w 2015 roku przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku na AGH prowadzone na trzech wydziałach zajęły 4 miejsce w Polsce.

KIERUNEK BUDOWNICTWO

Uchwałą Nr 1024/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Budownictwo” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydało ocenę pozytywną.
Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018.
W rankingu kierunków studiów przygotowanym w 2014 roku przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku uzyskały miano “Najlepsze studia w Polsce”. W roku 2015 zajęły trzecie miejsce.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uchwałą Nr 1025/2011 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia wydało ocenę pozytywną.
Następna ocena powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018.
W rankingu kierunków studiów “Najlepsze studia w Polsce” przygotowanym w 2014 roku przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” i publikowanym corocznie w portalu Perspektywy studia na tym kierunku na AGH prowadzone na trzech wydziałach zajęły 4 miejsce w Polsce. W roku 2015 zajęły miejsce trzecie.