WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

PRZEWODNICZĄCA
ZUZANNA JAWORSKA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
KLAUDIA MAZANEK
SENATOR
DOMINIKA MARCAK
CZŁONKOWIE WRSS
INGA GZIK, BARTOSZ KIDOŃ, KRZYSTOF KOSMATY, KATARZYNA MITUŚ, JOANNA PAŃCZUK, MACIEJ SIKORA, AGNIESZKA STASZKIEWICZ
SIEDZIBA
PAWILON A-4, POK. 513
TELEFON
12 617 21 06
E-MAIL
WRSSGIG@GMAIL.COM
FANPAGE
WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WGIG