59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego – Odezwa do Pracowników i Studentów WGiG

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii W dniu 6 grudnia odbywa się 59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego, która jest największą studencką konferencję naukową w Polsce. Obrady w XX sekcjach tematycznych będą się odbywać w godzinach od 9:30 do 16:00. ZALECAMY I ZACHĘCAMY PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW DO CZYNNEGO UDZIAŁU W OBRADACH KONFERENCJI. POPRZEZ UDZIAŁ POKAŻMY, ŻE JEST TO ŚWIĘTO NAUKI W AGH. Program: – 8:30 – uroczyste […]

Więcej

Zaproszenie do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Pięciu […]

Więcej