ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 reguluje Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i inne informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej AGH – czytaj tutaj.

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.

Aktualne zestawy pytań egzaminu – inż, mgr.

Rekrutacja w okresie letnim rozpoczeła się 1 czerwca 2020 r. i zakończy 25 września 2020 r..

 

TERMINY REKRUTACJI

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne pierwszegoo stopnia w roku akademickim 2020/2021.

ETAP REKRUTACJI CYKL
REKRUTACYJNY 1
CYKL
REKRUTACYJNY 2
CYKL
REKRUTACYJNY 3
CYKL
REKRUTACYJNY 4
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 1 CZERWCA
DO 19 SIERPNIA*
OD 21 SIERPNIA
DO 26 SIERPNIA*
OD 28 SIERPNIA
DO 2 WRZEŚNIA*
OD 4 WRZEŚNIA
DO 9 WRZEŚNIA*
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
(ogłoszenie wyników o godz. 15.00)
20 SIERPNIA 27 SIERPNIA 3 WRZEŚNIA 10 WRZEŚNIA
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 21 SIERPNIA
DO 26 SIERPNIA
(w tym sobota 22 sierpnia)
OD 28 SIERPNIA
DO 2 WRZEŚNIA
(w tym sobota 29 sierpnia)
OD 4 WRZEŚNIA
DO 9 WRZEŚNIA
(w tym sobota 5 września)
OD 11 WRZEŚNIA
DO 16 WRZEŚNIA
(w tym sobota 12 września)

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

ETAP REKRUTACJI CYKL
REKRUTACYJNY 1
CYKL
REKRUTACYJNY 2
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 1 CZERWCA
DO 3 WRZEŚNIA*
OD 5 WRZEŚNIA
DO 17 WRZEŚNIA*
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
(ogłoszenie wyników o godz. 15.00)
4 WRZEŚNIA 18 WRZEŚNIA
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 5 WRZEŚNIA
DO 17 WRZEŚNIA
(w tym sobota 12 września)
OD 19 WRZEŚNIA
DO 23 WRZEŚNIA

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

ETAP REKRUTACJI CYKL
REKRUTACYJNY 1
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 24 SIERPNIA
DO 17 WRZEŚNIA*
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 18 WRZEŚNIA
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
(ogłoszenie wyników o godz. 15.00)
22 WRZEŚNIA
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 23 WRZEŚNIA
DO 25 WRZEŚNIA

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI

ADRES
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. REKRUTACJI WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
DR HAB. INŻ. MAREK KĘSEK, profesor uczelni
DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA, profesor uczelni
DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI