ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 reguluje Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i inne informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej AGH – czytaj tutaj.

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Egzamin wstępny na studia II stopnia będzie miał charakter zdalny. Zakres i forma egzaminu (test lub pytania otwarte) są zgodne z egzaminem kierunkowym inżynierskim.
Aktualne zestawy pytań egzaminu inżynierskiego DO POBRANIA.

> KLIKNIJ I PRZYSTĄP DO REKRUTACJI <

System e-Rekrutacja

 

TERMINY REKRUTACJI

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

ETAP REKRUTACJI CYKL
REKRUTACYJNY 1
CYKL
REKRUTACYJNY 2
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 4 STYCZNIA
DO 3 LUTEGO*
OD 8 LUTEGO
DO 11 LUTEGO*
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTEPNYCH 5 LUTEGO 12 LUTEGO
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
(ogłoszenie wyników o godz. 15.00)
8 LUTEGO godz. 15:00 15 LUTEGO godz. 15:00
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 9 LUTEGO
DO 13 LUTEGO
(w tym sobota 13 LUTEGO)
OD 16 LUTEGO
DO 19 LUTEGO

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

ETAP REKRUTACJI CYKL
REKRUTACYJNY 1
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 4 STYCZNIA
DO 11 LUTEGO*
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 12 LUTEGO
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
(ogłoszenie wyników o godz. 15.00)
15 LUTEGO
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 16 LUTEGO
DO 19 LUTEGO

*aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godziny 14.00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI

ADRES
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. REKRUTACJI WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
DR HAB. INŻ. MAREK KĘSEK, profesor uczelni
DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA, profesor uczelni
DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI