POZYSKIWANIE I UTYLIZACJA METANU


Celem studiów podyplomowych jest kształcenie specjalistów w zakresie technologii pozyskania i utylizacji metanu z pokładów węgla.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Węgiel i jego własności
 • Zagrożenie metanowe w kopalniach
 • Wentylacja kopalń
 • Odmetanowanie kopalń
 • Przetwarzanie gazu z odmetanowania
 • Regulacje prawne związane z utylizacją metanu
 • Utylizacja metanu z odmetanowania
 • Instalacje do utylizacji metanu z odmetanowania
 • Utylizacja metanu z powietrza kopalnianego
 • Urządzenia do utylizacji metanu
 • Magazynowanie metanu
 • Projekt utylizacji metanu z pokładów węgla – praca końcowa

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, firm budujących i eksploatujących instalacje gazowe, kadry zawodowej kopalń, służb inwestycyjnych i energetycznych kopalń posiadających koncesje na wydobycie węgla.
Efektem kształcenia będzie pozyskanie wiedzy w zakresie utylizacji metanu z pokładów węgla kamiennego, a także zdobycie umiejętności z zakresu analizowania, projektowania i oceny ekonomicznej procesów energetycznych wykorzystujących metan.
Ukończenie z wynikiem pozytywnym studiów podyplomowych ułatwi poszukiwanie i uzyskanie pracy w kopalniach węgla kamiennego, przedsiębiorstwach energetycznych i gazowniczych.

CZAS TRWANIA
2 semestry
TERMIN ZGŁOSZEŃ
od 1 VIII do 1 X 2015 r.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie
 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • kwestionariusz osobowy
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych technicznych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia dyplomu
TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
LICZBA MIEJSC
25
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju
ul. 1 Maja 61, 44-335 Jastrzębie Zdrój
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
Dziekanat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju
tel.: 32 476 48 57, 475 32 10)
OPŁATY
4 000 zł
KIEROWNIK I OSOBA DO KONTAKTU
dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw. AGH

INFORMACJE DODATKOWE

Zjazdy odbywać się będą dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela).

ORGANIZATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Podziemnego
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków