GRAFIKA KOMPUTEROWA I PODSTAWY TECHNIK POLIGRAFICZNYCH

Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Autodesk Revit, Photoshop, Blender, 3ds Max. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi modelowania geometrycznego i renderingu np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa i Autodesk Revit do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, animacji z użyciem CSS i bibliotek JS) oraz ze specyfiką grafiki rastrowej, a także grafiki wektorowej. Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Dotyczy to komputerowych programów graficznych i fundamentalnych zagadnień związanych z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje na temat najbardziej popularnych technik druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią. Studia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Blender, 3ds MAX)
 • Elementy programowania – (JavaScript w projektowaniu stron internetowych, Python i PHP w elementach programowania)
 • Projektowanie stron internetowych – (HTML, JavaScript, jQuery, strony responsywne, układy stron internetowych, CSS)
 • Podstawy projektowania artystyczno-graficznego – zastosowania użytkowe Photoshop, druk 3D (podstawowe pojęcia) oraz przygotowanie pliku do druku3D)
 • Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD, Autodesk Revit)
 • Podstawy technik poligraficznych – praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard: Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zapewniają one:

 • zdobycie umiejętności pracy w programach graficznych oraz projektowania stron internetowych;
 • poznanie zasad projektowania graficznego i architektonicznego;
 • nabycie praktyki w zastosowaniach programów graficznych;
 • zapoznanie się z elementami programowania;
 • zdobycie umiejętności z zakresu projektowania i wykonania wg. projektu typowego layoutu, opracowania materiału graficznego i tekstowego oraz tworzenia poprawnych plików do druku (PDF).


INFORMACJE ORGANIZACYJNE


CZAS TRWANIA
2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00 (zjazdy co dwa tygodnie).
Program przewiduje 250 godzin dydaktycznych.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • formularz zgłoszeniowy,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, z zastrzeżeniem,
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej, jeżeli jest przewidziana w ramach studiów podyplomowych, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Formularze dostępne są na stronie http://www.kgbig.agh.edu.pl/podyplomowe/GrafikaKom.html

Wypełnione formularze prosimy składać drogą mailową:
katgeom@agh.edu.pl
lub pocztową na adres: AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków , pawilon A-1, pokój 127.

TRYB ZGŁOSZEŃ
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
LICZBA MIEJSC
40
MIEJSCE ZGŁOSZEŃ
AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 127
OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIA
mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko (tel.: 12 617 21 91)
OPŁATY
4.500 zł
KIEROWNIK
dr inż. arch. Tomasz Wieja
OSOBA DO KONTAKTU
mgr Mariola Andrusikiewicz, mgr inż. Anna Pokladko
tel.: 12 617 21 91
e-mail: katgeom@agh.edu.pl