KONTYNUUJ LUB ROZPOCZNIJ STUDIA NA WGiG

logo

 

> KLIKNIJ I PRZYSTĄP DO REKRUTACJI <

> ZŁÓŻ DEKLARACJĘ <

OD 4 STYCZNIA DO 3 LUTEGO (CYKL 1) LUB OD 8 LUTEGO DO 11 LUTEGO (CYKL 2)

 

OFERUJEMY PIĘĆ KIERUNKÓW STUDIÓW


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, dostosowaliśmy ofertę kształcenia do potrzeb inżynierii konkretnych dziedzin z branży energetycznej, surowcowej, jak i budowlanej, nie zapominając przy tym o konieczności efektywnego zarządzania realizowanymi procesami oraz kształtowaniu środowiska i rewitalizacji terenów przekształconych działalnością przemysłową.
logo

BUDOWNICTWO

Czeka na Was 90 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.
Specjalności:

 • Geotechnika i budownictwo specjalne
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Geotechnical Engineering and Underground Construction

KLIKNIJ I ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

 

INŻYNIERIA GÓRNICZA

Czeka na Was 30 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.
Specjalności:

 • Górnictwo podziemne
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Przeróbka surowców mineralnych
 • Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • Mining Engineering)

KLIKNIJ I ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

 

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Czeka na Was 45 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.
Specjalności:

 • Instalacje środowiskowe
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

KLIKNIJ I ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

 

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

Czeka na Was 90 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.
Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Zarządzanie w inżynierii środowiska
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Controlling procesów produkcyjnych
 • Lean Manufacturing

KLIKNIJ I ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

 

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Czeka na Was 15 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.
KLIKNIJ I ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW

 

EGZAMIN WSTĘPNY TESTOWY W FORMIE ZDALNEJ

5 LUTEGO (CYKL 1) LUB 12 LUTEGO (CYKL 2)


Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz wynik egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów. Zapoznaj się z pytaniami i przystąp do rekrutacji. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej. W przypadku kontynuacji studiów za wynik egzaminu wstępnego może być przyjęty wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.
logo

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI


Rekrutacja kandydatów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, ich kwalifikację w oparciu o wskaźnik rekrutacji, a następnie złożeniu podania i wpisaniu na studia. Więcej o zasadach rekrutacji przeczytasz tutaj.
logo

> KLIKNIJ I PRZYSTĄP DO REKRUTACJI <