DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ U NAS?

logo

ZAJMUJEMY WYSOKIE POZYCJE W RANKINGACH

Potencjał dydaktyczny w postaci kadry i zaplecza laboratoryjnego oraz wysoka jakość kształcenia przekładają się na zajmowanie najwyższych miejsc w prestiżowych rankingach studiów inżynierskich w Polsce. Jest to efektem wysokiej oceny zarówno grona ekspertów oceniających poszczególne kierunki studiów, jak i pracodawców, zatrudniających naszych absolwentów.
logo

STWARZAMY DOBRE PERSPEKTYWY ZAWODOWE


Dzięki współpracy naszego Wydziału z licznymi przedsiębiorstwa z branż energetycznych lub ściśle powiązanych, takich jak górnictwo, budownictwo, czy inżynieria środowiska możemy zapewnić staże i praktyki oraz przyszłe zatrudnienia w firmach o zasięgu krajowym jak i globalnym. Wsparcie takich firm jak JSW S.A, KGHM Polska Miedź S.A, Tauron Polska Energia, Famur czy Astaldi to interesująca perspektywa dla studentów, chcących pracować w zawodzie po ukończeniu studiów.
logo


OFERUJEMY PIĘĆ KIERUNKÓW STUDIÓW


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, dostosowaliśmy ofertę kształcenia do potrzeb inżynierii konkretnych dziedzin z branży energetycznej, surowcowej, jak i budowlanej, nie zapominając przy tym o konieczności efektywnego zarządzania realizowanymi procesami oraz kształtowaniu środowiska i rewitalizacji terenów przekształconych działalnością przemysłową.
logo

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
INŻYNIERIA GÓRNICZA
INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

DAJEMY MOŻLIWOŚĆ POZNAWANIA ŚWIATA


Realizowane programy umożliwiające mobilność międzynarodową studentów takie jak Erasmus Plus czy CEEPUS dają możliwość realizacji studiów czy wyjazdów na praktykę w różnych krajach świata. Programy MOST i MOSTECH umożliwiają z kolei studiowanie na wybranym semestrze w innej uczelni w Polsce. Osobiste kontakty pracowników Wydziału z przedstawicielami uczelni całego świata oraz doświadczenie w realizacji takich wyjazdów sprawiają, że ta perspektywa jest bardzo realna.
logo

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI I ZAREJESTRUJ SIĘ W SYSTEMIE


Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, ich kwalifikację w oparciu o wskaźnik rekrutacji, a następnie złożeniu podania i wpisaniu na I rok studiów. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. i zakończy się 25 września 2020 r. Więcej o zasadach rekrutacji przeczytasz tutaj, a jeśli chcesz się od razu zarejestrować to kliknij.
logo