ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 reguluje Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i inne informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej AGH – czytaj tutaj.

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.

Aktualne zestawy pytań egzaminu – inż, mgr.


TERMINY REKRUTACJI

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

ETAP REKRUTACJI CYKL REKRUTACYJNY 1 CYKL REKRUTACYJNY
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 7 DO 30 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 OD 5 DO 7 LUTEGO DO GODZ. 14:00
UISZCZENIE OPŁATY REKRUTACYJNYCH* DO 30 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 DO 7 LUTEGO DO GODZ. 14:00
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 31 STYCZNIA (PIĄTEK) GODZ. 10:00 SALA 220 PAWILON A1 10 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 SALA 220 PAWILON A1
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW (OGŁOSZENIE WYNIKÓW O GODZ. 15:00) 4 LUTEGO (WTOREK) 12 LUTEGO (ŚRODA)
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ WYDAWANIE DECYZJI O PRZYJĘCIU NA STUDIA OD 5 DO 10 LUTEGO OD 13 DO 17 LUTEGO
(W TYM SOBOTA 15 LUTEGO)
DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 5 DO 10 LUTEGO OD 13 DO 17 LUTEGO
(W TYM SOBOTA 15 LUTEGO)

*za datę uiszczenia opłaty się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI

ADRES
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. REKRUTACJI WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
DR HAB. INŻ. MAREK KĘSEK, profesor uczelni
DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA, profesor uczelni
DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI