ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 reguluje Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 (dodatkowe informacje: uchwała nr 7/2017uchwała nr 8/2017 oraz uchwała nr 67/2017).

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Warunki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii w roku akademickim 2018/19 – czytaj tutaj

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.

Aktualne zestawy pytań egzaminu – inż, mgr.

TERMINY REKRUTACJI

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickiem 2018/2019.

ETAP REKRUTACJI CYKL REKRUTACYJNY 1 CYKL REKRUTACYJNY
ZŁOŻENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA OD 7 DO 31 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 OD 6 DO 11 LUTEGO DO GODZ. 14:00
UISZCZENIE OPŁATY REKRUTACYJNYCH* DO 31 STYCZNIA DO GODZ. 14:00 DO 11 LUTEGO DO GODZ. 14:00
PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 4 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 10:00 SALA 15 PAWILON A4 12 LUTEGO (WTOREK) GODZ. 10:00 SALA 15 PAWILON A4
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW (OGŁOSZENIE WYNIKÓW O GODZ. 15:00) 5 LUTEGO (WTOREK) 13 LUTEGO (ŚRODA)
PRZYJMOWANIE PODAŃ ORAZ WYDAWANIE DECYZJI O PRZYJĘCIU NA STUDIA OD 6 DO 11 LUTEGO OD 14 DO 16 LUTEGO (SOBOTA)
DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA PRZEZ ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW OD 6 DO 11 LUTEGO OD 14 DO 16 LUTEGO (SOBOTA)

*za datę uiszczenia opłaty się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

SIEDZIBA
PAWILON A-4, SALA 228
ADRES
WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRYTACYJNA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GOEINŻYNIERII
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
TELEFON
12-617-27-10 REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE
POCZTA ELEKTRONICZNA
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEGO WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
PRZEWODNICZĄCY WKR: DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA – PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WKR: DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WKR: DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WKR: MGR INŻ. BARBARA WOJNICKA-PUT
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO WKR: DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
SEKRETARZ: DR INŻ. ANNA BOROWIEC