ZASADY REKRUTACJI

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 reguluje Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i inne informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej AGH – czytaj tutaj.

Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

  • Krok po kroku na studia pierwszego stopnia – czytaj tutaj
  • Krok po kroku na studia drugiego stopnia – czytaj tutaj

Egzamin wstępny na studia II stopnia

Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 68/2015 egzaminy wstępne obejmują sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Procedura egzaminu wstępnego obowiązująca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii znajduje się tutaj.

Aktualne zestawy pytań egzaminu – inż, mgr.


TERMINY REKRUTACJI

Obowiązujące terminy rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickiem 2019/2020.

ETAP REKRUTACJI CYKL REKRUTACYJNY 1 CYKL REKRUTACYJNY 2 CYKL REKRUTACYJNY 3 CYKL REKRUTACYJNY 4 CYKL REKRUTACYJNY 5 CYKL REKRUTACYJNY 6
ZŁOŻENIE/POTWIERDZENIE W SYSTEMIE E-REKRUTACJA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO KWALIFIKACJI NA STUDIA od 3 czerwca do 8 lipca od 10 do 15 lipca od 17 do 22 lipca od 24 do 29 lipca od 26 sierpnia do 4 września od 6 do 11 września
UISZCZENIE OPŁATY REKRUTACYJNEJ do 8 lipca do godz. 14:00 do 15 lipca do godz. 14:00 do 22 lipca do godz. 14:00 do 29 lipca do godz. 14:00 do 4 września do godz. 14:00 do 11 września do godz. 14:00
WSTĘPNA KWALIFIKACJA KANDYDATÓW 9 lipca godz. 15:00 16 lipca godz. 15:00 23 lipca godz. 15:00 29 lipca godz. 15:00 5 września godz. 15:00 11 września godz. 15:00
PRZYJMOWANIE PODAŃ, WYDAWANIE DECYZJI O PRZYJĘCIU, DOKONYWANIE WPISU NA STUDIA od 10 do 15 lipca, w tym sobota 13 lipca od 17 do 22 lipca, w tym sobota 20 lipca od 24 do 29 lipca od 31 lipca do 2 sierpnia od 6 do 11 września od 13 do 18 września

*za datę uiszczenia opłaty się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI

ADRES
WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. REKRUTACJI
WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
WKRWG@AGH.EDU.PL
SKŁAD WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. REKRUTACJI WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
DR HAB. INŻ. MAREK KĘSEK
DR HAB. INŻ. RADOSŁAW POMYKAŁA
DR INŻ. WIKTOR FILIPEK
DR INŻ. DOROTA ŁOCHAŃSKA
DR INŻ. PIOTR ŻYCZKOWSKI