Wyniki egzaminu kierunkowego w dniu 9 lipca 2019 r.

Wyniki egzaminu kierunkowego, który odbył się w dniu 9 lipca 2019 r. zamieszczamy poniżej: Studia I stopnia Budownictwo – studia niestacjonarne Górnictwo i geologia – studia stacjonarne Górnictwo i geologia – studia niestacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne Studia II stopnia Budownictwo spec. Geotechnika i budownictwo specjalne – studia stacjonarne Budownictwo spec. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych – studia stacjonarne Budownictwo spec. […]

Więcej

Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Konkurs NCN UNISONO – PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji zadań w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA. Tytuł projektu: PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs Głównym celem projektu PACMEL jest opracowanie modeli koncepcyjnych umożliwiających szersze wykorzystanie danych z sensorów i czujników […]

Więcej

Wyniki egzaminu kierunkowego w dniu 25 czerwca 2019 r.

Wyniki egzaminu kierunkowego, który odbył się w dniu 25 czerwca 2019 r. zamieszczamy poniżej: Studia I stopnia Budownictwo – studia niestacjonarne Górnictwo i geologia – studia niestacjonarne Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne Studia II stopnia Budownictwo spec. Geotechnika i budownictwo specjalne – studia stacjonarne Budownictwo spec. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych – studia stacjonarne Budownictwo spec. Konstrukcje budowlane i inżynierskie – studia […]

Więcej