CO WARTO WIEDZIEĆ?

logo

WSPÓŁPRACUJEMY Z BIZNESEM

Decydując się na rozpoczęcie studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii warto wiedzieć o możliwości stażów, praktyk oraz przyszłego zatrudnienia w firmach o zasięgu krajowym jak i globalnym. Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż energetycznych lub ściśle powiązanych, takich jak górnictwo, budownictwo, czy inżynieria środowiska. Wsparcie takich firm jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A, KGHM Miedź Polska S.A, Tauron Polska Energia, Famur czy Astaldi to interesująca perspektywa dla studentów, chcących pracować w zawodzie po ukończeniu studiów.
logo

WYSOKIE POZYCJE W RANKINGACH

Kładąc nacisk na wartości takie jak nauka, dydaktyka oraz biznes udało nam się wypracować wysoką pozycję w rankingach perspektyw kierunków uczelni wyższych. Stąd też duże zainteresowanie firm, które bardzo chętnie korzystają z usług naszych absolwentów. Oto wyniki ostatniego rankingu perspektyw na terenie Polski:

 • kierunek Górnictwo i geologia – I miejsce
  (od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria Górnicza)
 • kierunek Budownictwo – II miejsce
  (w roku akademickim 2019/2020 kierunek zostaje pod starą nazwą jako kierunek Budownictwo)
 • kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji – V miejsce
  (od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi)
 • kierunek Inżynieria środowiska – VI miejsce
  (od roku akademickiego 2019/2020 kierunek zostaje zmieniony na kierunek Inżynieria Kształtowania Środowiska)

logo

WSPIERAMY FINANSOWO

Dla studentów przygotowaliśmy system stypendialny, którego beneficjentami są osoby, które osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, gdzie 10% najlepszych studentów każdego roku na każdym kierunku jest w stanie otrzymać do 750 zł na miesiąc. Wspieramy również osoby, które chcą studiować, przyznając stypendia socjalne oraz mieszkaniowe:

 • stypendia socjalne do 1000 zł/miesiąc
 • stypendia mieszkaniowe do 200 zł/miesiąc
 • stypendia dla 10% najlepszych studentów każdego roku na każdym kierunku do 850 zł/miesiąc
 • stypendia fundowane dla studentów kierunku górnictwo i geologia

logo

POSZERZONY PROGRAM STUDIÓW

W ramach dofinansowania z Funduszów Europejskich prowadzimy program „Kompetentny student na rynku pracy”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Więcej informacji.
logo

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Utrzymując najwyższe standardy nauczania została utworzona polityka jakości kształcenia. Zapoznając się z tą pozycją warto poświęcić uwagę na Księgę Jakości Kształcenia, która w kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz kryteria nauczania na naszym wydziale. Więcej informacji tutaj.
logo