Studenci naszego Wydziału laureatami Turnieju Wiedzy Górniczej

W dniu 26.02.2019 roku w ramach konferencji naukowej „Szkoła Eksploatacji Podziemnej XXVIII” odbył się Turnieju Wiedzy Górniczej. Brało w nim udział dziewięcioro studentów kierunków górniczych z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.

Studenci kierunku Górnictwa i Geologii (specjalność górnictwo podziemne) na naszym Wydziale zostali laureatami tego Turnieju: inż. Łukasz Dubel zajął miejsce pierwsze, a inż. Adam Jankowski – drugie. Kolejny rok z rzędu Akademia Górniczo-Hutnicza dominowała w klasyfikacji drużynowej.

Konkurs obejmował 40 pytań zamkniętych dotyczących szczegółowej wiedzy z zakresu górnictwa rud miedzi, cynku i ołowiu oraz węgla kamiennego, a także przepisów i bieżącej sytuacji w przemyśle wydobywczym. Poziom turnieju był bardzo wyrównany, a czołowe lokaty dzieliły jednopunktowe różnice. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Laureaci Turnieju są członkami działającego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Studenckiego Koła Naukowego FILAR.”