Spotkanie sieci interesariuszy projektu EnAct-SDGs – EnAct-SDGS – On-line Workshop and Networking Event

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, jako parter w unijnym projekcie EnAct-SDGs, finansowanym przez EIT RawMaterials, serdecznie zaprasza na spotkanie sieci interesariuszy projektu EnAct-SDGs (realizowanego w ramach EIT RawMaterials), które będzie poświęcone ocenie programów studiów, a także możliwości i potrzeb w zakresie kształcenia dla branży surowcowej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną cele i działania projektu, w tym wyniki oceny programów nauczania Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów, nauczycieli akademickich, przedstawicieli przemysłu i profesjonalistów, a dotyczących potrzeb edukacyjnych dla sektora surowców. Omówione zostaną, ponadto, kolejne działania mające na celu wzmocnienie umiejętności i zwiększenie zdolności absolwentów kierunków surowcowych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Kiedy: wtorek, 27 października 2020 r., 15:00-16:30
Gdzie: AGH, Kraków (spotkanie online, platforma MS Teams).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza pod linkiem: https://forms.gle/fSZPhUGZunsros5o8.

Link do spotkania zostanie do Państwa wysłany po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w spotkaniu.

Spotkanie przebiegać będzie w języku angielskim (pierwsza część) oraz polskim (druga część).

Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniu. Bardzo zależy nam na Państwa uczestnictwie i wysoko cenionych opiniach w zakresie identyfikacji obecnych wyzwań, przed którymi stoi sektor surowców oraz odpowiadających im potrzeb edukacyjnych.

Spotkanie sieci interesariuszy jest częścią działań dwuletniego projektu EnAct-SDGs, którego celem jest doskonalenie programów nauczania w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, w Szkołach Wyższych krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, kształcących studentów w zakresie surowców. Więcej informacji na stronie projektu: https://enactsdgs.fberg.tuke.sk/ oraz na stronie wydziałowej: https://wgig.agh.edu.pl/enact-sdg/ .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Klaudią Zwolińską (kzwolinska@agh.edu.pl).

Szczegóły spotkania znajdują się w agendzie poniżej: