Spotkanie inauguracyjne projektu MOBI-US

W dniach 5-6 lutego 2020 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu MOBI-US. Projekt MOBI-US jest jednym z kilku projektów akademickich EIT RawMaterials realizowanych obecnie przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Celem projektu jest wzmocnienie sieci uniwersytetów w zakresie edukacji dotyczącej surowców, poprzez przygotowanie ścieżek mobilności dla studentów uczelni partnerskich. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum złożone z następujących partnerów: AGH, Aalto University (Finlandia), La Palma Research Centre (Hiszpania), Politechnika Wrocławska, Vienna University of Technology (Austria), University of Zagrzeb (Chorwacja)  oraz University of Miskolc (Węgry) – lidera projektu. W ramach projektu pomiędzy czterema partnerskimi uczelniami zostanie utworzona pilotażowa sieć programów studiów magisterskich, dzięki której studenci tych uniwersytetów będą mogli uzyskać wykształcenie w specjalizacjach prowadzonych na uczelniach partnerskich.

Tematem spotkania w Budapeszcie było omówienie spraw formalnych projektu, jak również przedstawienie planu realizacji celów projektu i oczekiwanych rezultatów. Na spotkaniu Wydział Górnictwa i Geoinżynierii reprezentowany był przez Prodziekana Wydziału dr hab. inż. Radosława Pomykałę, prof. AGH oraz dr inż. Justynę Adamczyk. W trakcie spotkania partnerzy projektu przedstawili programy studiów magisterskich realizowanych na macierzystych uczelniach, jak również swoje doświadczenia w zakresie mobilności studentów między uczelniami  zagranicznymi oraz możliwości dydaktyczne, które mogą być przydatne przy realizacji projektu MOBI-US. Ponadto dyskusji poddano zagadnienia z zakresu wytycznych dotyczących m.in. utworzenia portfolia z programem nauczania poszczególnych uczelni partnerskich, organizacji warsztatów szkoleniowych oraz problematyki związanej z rozpowszechnianiem informacji o projekcie i  zarządzaniem nim.

https://eitmobius.eu/kick-of-meeting-news/