Światowy Kongres Górniczy

 

Inicjatorem Światowego Kongresu Górniczego  (The World Mining Congress - WMC) był polski naukowiec i inżynier górnik prof. Bolesław Krupiński. Zorganizował on w 1958 roku w Warszawie pierwszy Światowy Kongres Górniczy. Prof. Krupiński był przewodniczącym Światowego Kongresu Górniczego do 1972 roku.

Światowy Kongres Górniczy jest organizacją afiliowaną przez ONZ. Działa w sposób ciągły przez sekretariat mający swoją siedzibę w Polsce.

 

PRZEWODNICZĄCY ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

prof. dr hab. inż. Marek CAŁA

 

SEKRETARZ GENERALNY ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

mgr inż. Jacek SKIBA

Telefon: +48 32 324 66 03

Fax: +48 32 202 87 45

 

ADRES SEKRETARIATU ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Polska

e-mail: wmc@gig.katowice.pl