Aktualności

 

Serdecznie witamy na stronach stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Jesteśmy głównym organizatorem cyklu Kongresów World Mining Congress and Expo, będących kontynuacją dzieła prof. Bolesława Krupińskiego – założyciela tej szczytnej idei. Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące naszego stowarzyszenia, jego działań w historii i dziś.


3 grudnia 2020

Posiedzenie Zarządu towarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego

W dniu 3 grudnia 2020 r, w przeddzień tradycyjnych uroczystości Barbórkowych, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Ze względu na sytuacje pandemiczną w kraju spotkanie miało charakter TELEKONFERENCJI na platformie MS TEAMS. Uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd podjął 4 ważne uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu wraz z podjętymi uchwałami jest dostępny w załączeniu. Dodatkowo podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowej strony i ulokowanie jej na własnej domenie. Redaktorem strony mianowano kol. Jakuba Szczurowskiego.

Protokół Zebrania Zarządu
Uchwała 3/2020 w sprawie przyjęcia nowych członków Komitetu
Uchwała 4/2020 w sprawie zawieszenia obowiązku płacenia składek członkowskich przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia
Uchwała 5/2020 w sprawie przyznania gratyfikacji za prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

22 październik 2020

26 Światowy Kongres Górniczy w Brisbane (Australia) przeniesiony na rok 2023

Uprzejmie informujemy, że ze względu na stan pandemii COVID-19 26. Światowy Kongres Górniczy planowany na lipiec 2021 został przeniesiony na rok 2023. Więcej informacji na stronie Kongresu.

Czytaj więcej

21 marca 2020

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem za rok 2019.

Czytaj Sprawozdanie Załącznik: "Krupinski Award" Guidelines & Procedures

19 listopada 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie w dniu 19.11.2019 r., AGH Kraków

W dniu 19.11.2019 r. w AGH w Krakowie odbyło się walne zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Głównym celem zebrania było udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz. Do najważniejszych decyzji zebrania należały:

 1. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
 2. Informacja o przebiegu i ustaleniach zebrania członków IOC, które odbyło się w Arequipie (Peru) w roku 2019.
 3. Wybory władz Stowarzyszenia na kadencję 2019-2023
  1. Wybór komisji skrutacyjnej
  2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Najważniejszą zmianą w statucie jest zmiana funkcji „Przewodniczącego” Stowarzyszenia na „Prezesa” Stowarzyszenia, jak również ustanowienie statusu tzw. „członka seniora” dla emerytowanych członków Stowarzyszenia, którzy nie wykazują aktywności w jego działaniu. Warto zauważyć, że do grona członków wspierających działanie Stowarzyszenia dołączyło kolejne przedsiębiorstwo, którym jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Tym samym grono członków wspomagających wzrosło do 10. Dzięki temu sytuacja finansowa Stowarzyszenia ulegnie dalszej poprawie i będzie mogło ono w pełni realizować swoje zadania statutowe. Ponadto, ważnym jest wprowadzenia do statutu IOC tzw. Nagrody im. Bolesława Krupińskiego (Krupiński Award), która umożliwi aktywny udział młodych naukowców w nadchodzących kongresach górniczych na koszt organizatora konferencji.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz Stowarzyszenia. Dotychczasowe władze pełniły swą funkcję w okresie 2015-2019 i jednogłośnie uzyskały absolutorium od grona zebranych. W wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu Stowarzyszenia na okres 2019-2023 jest następujący:

Zarząd Stowarzyszenia:
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – Prezes Stowarzyszenia
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski – członek
 • Dr inż. Jacek Skiba – członek
 • Mgr inż. Andrzej Niechwiej – członek
 • Dr hab. inż. Tomasz Niedoba – sekretarz
Komisja Rewizyjna:
 • Dr inż. Piotr Wojtas
 • Mgr inż. Andrzej Katulski
 • Mgr inż. Stanisław Gajos

Szczegółowy przebieg i ustalenia Zebrania Walnego znajdują się w załączonym poniżej protokole Czytaj protokół


2 listopada 2019

Zaproszenie na Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że na podstawie paragrafu 16 statutu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego Zarząd Stowarzyszenia zwołuję doroczne Walne Zgromadzenie członków na dzień 19 listopada 2019 roku o godz. 13:00 ( w pierwszym terminie) i na godz. 13.15 (w drugim terminie). Zebranie odbędzie się w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie al. Mickiewicza 30 w Klubie Profesora AGH, pawilon A0, niski parter.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Czytaj zaproszenie

14-16 września 2019

100 jubileuszowe spotkanie robocze Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych

W dniach 14-16 września 2019 r. w odbyło się w Arequipie (Peru) doroczne posiedzenie robocze Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych z udziałem przedstawicieli Polskiego Komitetu Narodowego IOC WMC

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją.

Czytaj relację

7 kwietnia 2019

Doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w dniu 5.04.2019 r. w AGH Kraków

W dniu 5.04.2019 r. w AGH w Krakowie odbyło się doroczne walne zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Do najważniejszych decyzji zebrania należały:

 1. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
 2. Zatwierdzenie i przyjęcie Sprawozdania merytorycznego za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie planu działania Komitetu na rok 2019.
 4. Przyjęcie informacji oraz zadań dla Komitetu na 100. Spotkanie IOC w Arequipie (Peru w dniach 15-18.09.2019 r.

Do pozytywnych należy zaliczyć poprawę postrzegania Polskiego Komitetu i jego działania przez niektóre przedsiębiorstwa, które wznowiły lub podjęły członkostwo w charakterze członka wspomagającego. Faktem tym znacząco poprawi się sytuacja finansowa Stowarzyszenia, które będzie mogło realizować w pełni program IOC.

Walne zebranie zadecydowało o zwołaniu Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w kadencji 2015-2019 oraz wybory nowego Zarządu na dzień 14.11.2019 r.

Szczegółowy przebieg i ustalenia Zebrania Walnego znajdują się w załączonym poniżej protokole i sprawozdaniu z działalności.

Czytaj Protokół

Czytaj Sprawozdanie z działalności

21 marca 2019

Zaproszenie na Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że na podstawie paragrafu 16 statutu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego Zarząd Stowarzyszenia zwołuję doroczne Walne Zgromadzenie członków na dzień 5 kwietnia 2019 roku o godz. 13:00 ( w pierwszym terminie) i na godz. 13.15 (w drugim terminie). Zebranie odbędzie się w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie al. Mickiewicza 30 w Klubie Profesora AGH, pawilon A0, niski parter.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Czytaj zaproszenie

19-22 czerwca 2018

Relacja z przebiegu 25-tego Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego w Astanie, Kazachstan

W dniach 19-22 czerwca 2018 r. odbył się 25. Światowy Kongres Górniczy. Kongres zgromadził? rekordową? liczbę? uczestników. Zarejestrowało się 2389 uczestników z 50 krajów ś?wiata.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją.

Czytaj relację

18 czerwca 2018

Relacja z 99. Posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych w przededniu 25-tego Jubileuszowego Światowego Kongresu Górniczego w Astanie, Kazachstan

W dniach 19-22 czerwca 2018 r. odbywa się 25. Światowy Kongres Górniczy. W przededniu tego wydarzenia odbyło się 99. Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją.

Czytaj relację

26 kwietnia 2018

Doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego w dniu 25.04.2018 r. w AGH Kraków

Dnia 25.04.2018 r. w AGH odbyło się doroczne walne zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacja z posiedzenia.

Czytaj Protokół

25 kwietnia 2018

Zaproszenie na Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że na podstawie paragrafu 16 statutu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego Zarząd Stowarzyszenia zwołuję doroczne Walne Zgromadzenie członków na dzień 25 kwietnia 2018 roku o godz. 13:00 ( w pierwszym terminie) i na godz. 13.15 (w drugim terminie). Zebranie odbędzie się w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie al. Mickiewicza 30 w Klubie Profesora AGH, pawilon A0, niski parter.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Czytaj zaproszenie

2 - 4 listopada 2017

Relacja z 98. Posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych w New Delhi, Indie

W dniach 2-4 listopada 2017 r. w sercu stolicy Indii w India International Centre odbyło się 98. Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Światowych Kongresów Górniczych. Posiedzeniu przewodniczył po raz pierwszy nowo wybrany na Kongresie Górniczym w Rio de Janeiro nowy prezydent tej organizacji prof. Marek Cała. Posiedzenie przygotował Narodowy Komitet Indii, który równocześnie kieruje pracami South East Asia Centre Indian National Committee of World Mining Congress.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją.

Czytaj relację

11 października 2017

Komunikat po posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego

W dniu 26.09.2017 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Światowego Kongresu Górniczego. Głównym celem posiedzenia było ustalenie strategii dalszego działania, przyjęcie nowych członków oraz nominowanie Kandydata na przedstawiciela Polskiego Komitetu w International Organizing Committee (posiedzenie w Dehli 1-5.11.2017). Protokół z posiedzenia Zarządu w załączeniu.

Czytaj Protokół

18 września 2017

IV Polski Kongres Górniczy w Krakowie

Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego jest współorganizatorem IV Polskiego Kongresu Górniczego, który odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2017 r. w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych losami polskiego górnictwa serdecznie zapraszamy do prezentacji swoich referatów oraz dyskusji w licznych sekcjach i panelach.
Szczegóły organizacyjne dostępne są pod adresem: http://pkg.edu.pl/


15 września 2017

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego

W dniu 26.09.2017 r. (wtorek) o godz. 13.00 AGH paw. A1 pok. 217. Odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego.
W programie:

 1. Informacja o najbliższych wydarzeniach w IOC WMC
 2. Strategia dalszego działania SPK ŚKG wobec powstałej sytuacji.
 3. Ustalenie kandydata do reprezentowania Polski w International Organizing Committee IOC (jedno miejsce), które winno być obsadzone na IOC w Delhi w dn. 3.11.2017 r.
 4. 25. Światowy Kongres Górniczy w Astanie 2018 – reprezentacja Polski i finansowanie.
 5. Bieżące wydarzenia w Stowarzyszeniu.
 6. Wolne wnioski
Zapraszam wszystkich członków zarządu.

Piotr Czaja
Przewodniczący


14 września 2017

Broszura informacyjna o roli Polski w organizacji Światowych Kongresów Górniczych


Zachęcamy do lektury broszury informacyjnej o roli Polski w organizacji Światowych Kongresów Górniczych

Czytaj broszurę

1 marca 2017

25 Jubileuszowy Światowy Kongres Górniczy w Astanie Kazachstan

Już dostępny na stronie http://wmc2018.org/
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się informacjami i rozpoczęcia przygotowań myśląc także o IV Polskim Kongresie Górniczym, który odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Krakowie.

Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego


23 luty 2017

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia

Uprzejmie zapraszam wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia na zebranie, które odbędzie się w AGH w czwartek 23. lutego o godz. 10:00 w pokoju 217 paw. A-1.

Piotr Czaja
Przewodniczący


17-22 października 2016

Relacja z 24. Światowego Kongresu Górniczego w Rio de Janeiro

W dniach 17-22.10.2016 r. zorganizowano 24. Światowy Kongres Górniczy, który odbył się w Rio de Janeiro. W związku z przejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji z funkcji Prezydenta Światowych Kongresów Górniczych przez prof. Józefa Dubińskiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 12 lat, podczas 97-ego posiedzenia IOC w Rio de Janeiro w dniu 17.10.2016 roku w Hotelu Windsor Atlantica na nowego prezydenta Światowych Kongresów Górniczych został wybrany Prof. Marek Cała – obecny Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Jak zwykle polskie górnictwo i polska nauka górnicza była dobrze reprezentowana na kongresie. Niestety całkowicie zawiodło w tym roku górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Ciężar reprezentowania Polski spadł na Uczelnie Górnicze jak AGH, Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska oraz na centra naukowo-badawcze jak Główny Instytut Górnictwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KGHM Cuprum, czy Centrum badawcze KOMAG. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją Przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Piotra Czai.

Czytaj relację

25 kwietnia 2016

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 25. kwietnia 2016 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego z siedzibą w Krakowie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółówym protokołem Zebrania

Czytaj Protokół