Seminarium w KGP: “Sejsmiczność górotworu indukowana eksploatacją …”

Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 14 lutego 2019 roku na seminarium naukowe.

Temat seminarium:

“Sejsmiczność górotworu indukowana eksploatacją w rejonach przygranicznych kopalń węgla kamiennego”

Referent:

mgr Grażyna Dzik, Departament Górnictwa WUG

Początek seminarium o godz. 9:30 w sali nr 15 paw. A4 parter.