Seminarium naukowe w KGP: W. Kulik “Stan zagrożenia gazowego w oddziałach eksploatacyjnych kopalń rud miedzi”

Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 19 marca 2019 r. na seminarium naukowe.

Temat seminarium:

“Stan zagrożenia gazowego w oddziałach eksploatacyjnych kopalń rud miedzi”

Referuje:

mgr inż. Wojciech Kulik, KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Początek seminarium o godz.  9:00 w sali nr 15 paw. A4 (parter).