Seminarium naukowe w KEZP: mgr inż. A. Halbina „Model zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną przedsiębiorstwa …” ”

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przedsiębiorstwie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 24.04.2019 r. na seminarium naukowe.

Temat seminarium:

“Model zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną przedsiębiorstwa ukierunkowany na optymalizację wartości ekonomicznej”

Referuje:

mgr inż. Artur Halbina

(doktorant WGiG AGH)

Początek seminarium o godz. 13:30 w sali 303 paw. A-1