Seminarium naukowe w KEZP: K. Szemik „Wykorzystanie metodyki SPC wspomaganej statystycznym uczeniem do poprawy efektywności procesu zarządzania jakością wykonania produktu”

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinzynierii AGH zaprasza w dniu 9 kwietnia 2019 r. do udziału w seminarium katedry.

Temat Seminarium:

„Wykorzystanie metodyki SPC wspomaganej statystycznym uczeniem do poprawy efektywności procesu zarządzania jakością wykonania produktu”

Referuje:

mgr inż. Kamil Szemik – doktorant KEZP

Początek seminarium o godzinie 13:00 w sali 303 pawilon A1.