Seminarium naukowe w KEZP: A. Adamczyk “Metoda określania wartości przesunięcia czasowego skorelowanych parametrów procesu produkcyjnego”

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 19 marca 2019 r. na seminarium naukowe.

Temat seminarium:

“Metoda określania wartości przesunięcia czasowego skorelowanych parametrów procesu produkcyjnego”

Referuje:

mgr inż. Agnieszka Adamczyk, doktorantka w KEZP WGiG

Początek seminarium o godz. 12:30 w sali 317 paw. A-1.