Seminarium naukowe KGO: K. Barański „Analiza możliwości zastosowania „zielonych” mas pirotechnicznych w konstrukcjach zapalników górniczych”

Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 28 lutego 2019 r. na seminarium

mgr inż. Krzysztofa Barańskiego

na temat:

„Analiza możliwości zastosowania „zielonych” mas pirotechnicznych w konstrukcjach zapalników górniczych”

Początek seminarium o godz. 12:00 w sali 228 paw. A4.