Rekrutacja na szkołę letnią RawD Trip Summer School – drugi nabór

Szkoła letnia RawD Trip Summer School prowadzona jest w ramach programu KIC Raw Material, którego celem jest wspieranie projektów dotyczących szeroko rozumianej problematyki surowców. Oznacza to, że obejmuje tematy nie tylko typowo górnicze, ale także te obejmujące inne zagadnienia, w tym recykling, oddziaływania na środowisko, modele konsumpcji itp., czyli to, co wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

RawD-Trip Summer School odbędzie się w dniach 2-13 września 2019 r. pod patronatem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie wiedzy. W związku z tym po wstępie teoretycznym w murach Akademii pięć dni szkoły letniej odbędzie się na Dolnym Śląsku. Motywem przewodnim pilotażowej edycji jest MIEDŹ. Podczas szkoły letniej będzie szansa na odwiedzenie miejsc na różnym etapie produkcji miedzi  – w zakładach należących do KGHM Polska Miedź S.A. – od wyrobisk górniczych po hutę i zbiornik odpadów poflotacyjnych, aż do miejsc gdzie zrekultywowanych i zrewitalizowanych.

W drugim tygodniu, w Krakowie będzie okazja na zapoznanie się z wytwarzaniem produktów z udziałem miedź oraz odwiedzenie miejsc, gdzie zbierane są odpady zawierające miedź.

Ponadto, wspólnie analizować będziemy  możliwości zwiększenie odzysku miedzi z odpadów, które sami wytwarzamy, możliwość wykorzystania nowych modeli biznesowych w obrocie metali, a także w jaki sposób ograniczyć niekorzystny wpływ metali na środowisko.

RawD-Trip Summer School kierowana jest głównie do studentów studiów I i II stopnia kierunków związanych z górnictwem i inżynierią środowiska, a także wszystkich dla których temat surowców jest istotny. Ważnym aspektem szkoły będzie rozpatrywanie problematyki pod kątem biznesowym.

Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, a oferta kierowana jest do wszystkich krajów zaliczanych do EIT RIS (https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris), w tym do 7 uniwersytetów biorących bezpośredni udział w organizacji  RawD-Trip Summer School. Są to:

 • AGH University of Science and Technology
 • University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering (UNIZG-RGNF)
 • Montanuniversität Leoben (MUL)
 • National Technical University of Athens (NTUA)
 • University of Miskolc, (UoM)
 • Technical University of Kosice, (TUC)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF)

Liderem projektu, w ramach którego organizowana szkoła letnia jest EIT RawMaterials – CLC East.

RawD-Trip Summer School oferuje bardzo atrakcyjne warunki – każdy uczestnik ma zapewniony nocleg i wyżywienie oraz udział w  wydarzeniach szkoły, w tym również przejazdy; dodatkowo otrzyma stypendium w wysokości 500 euro na pokrycie kosztów dojazdu.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 19 lipca 2019 r.

Przewidziano w niej po 4 miejsca dla studentów z siedmiu uniwersytetów – partnerów projektu, a po za tym 12 miejsc dla wszystkich kandydatów z krajów zaliczanych do EIT RIS (w tym również z Polski).

Główne kryteria rekrutacji to:

 • ukończony semestr studiów (im wyższy tym lepiej),
 • średnia ocen ze wszystkich semestrów,
 • aktywność organizacyjna i publikacyjna (w tym działalność w kołach naukowych, referaty na sesjach studenckich),
 • list motywacyjny, w którym Kandydaci zaprezentują motywacje udziału w szkole letniej, dotyczące surowców.

Organizatorzy zobowiązani są do zachowania parytetu płci.

Formularz aplikacyjny znajduje się na stronie: http://rawd-trip.agh.edu.pl/

O więcej szczegółów proszę pytać – osobiście lub poprzez email: RawD-trip@agh.edu.pl

Organizatorzy RawD-Trip Summer School:

dr hab. inż. Radosław Pomykała
mgr inż. Natalia Kowalska
mgr inż. Paweł Kamiński