Rozpoczęcie procesu przygotowania oferty zagadnień badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo Profesorowie i Profesorowie Uczelni,

Szkoła Doktorska AGH rozpoczyna proces przygotowania oferty zagadnień badawczych na rok akademicki 2020/2021. Na potrzeby przeprowadzenia tego procesu przygotowany został system informatyczny, który pozwoli na wyłącznie elektroniczną obsługę poszczególnych etapów. Szczegóły znajdą Państwo z załączonym dokumencie.
Wszystkie zagadnienia badawcze, które zostały zgłoszone na rok akademicki 2019/2020 i nie zostały wybrane przez obecnych doktorantów, muszą być wprowadzone do nowego systemu, jeżeli mają zostać ujęte w ofercie na rok 2020/2021.
Na stronie MNiSW dostępny jest także komunikat dotyczący zmiany w programie Doktorat wdrożeniowy:
http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-25-marca-2020-r-o-zmianie-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html

Pismo Dyrektora Szkoły Doktorskiej AGH