Relacja ze Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2019

W dniach 9-11 września 2019 r. w Kielcach odbyła się VII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Głównym organizatorem tej konferencji była Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”.

Patronat honorowy nad tegoroczną Szkołą objęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, dr inż. Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Wacław Dziurzyński – Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN oraz prof. Józef Dubiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba 320 uczestników. Reprezentowali oni instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawicieli urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego. Gościem specjalnym był Wiceminister Energii – Adam Gawęda.
W tym roku, w partnerstwie z Bergerat Monnoyuer Sp. z o.o., zorganizowano dynamiczny pokaz maszyn firmy Caterpillar w Kopalni Dolomitu Radkowice. Dzięki temu wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia w akcji najnowszych maszyn tej firmy dostarczanych do polskich kopalń odkrywkowych.
Patronat medialny objęło w sumie 13 czasopism i portali branżowych związanych z górnictwem odkrywkowym.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2019 pokazała, jak wiele zmian i nowych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja już prowadzonych procesów technologicznych.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną Szkołę Górnictwa Odkrywkowego, która to odbędzie się w dniach 14-16 września 2020 roku, tym razem w Hotelu Ossa Conference & SPA w Rawie Mazowieckiej.

Wszystkie informacje oraz fotorelacja z tego wydarzenia zamieszczone zostały na stronie www.kgo.agh.edu.pl/sgo2019

dr inż. Maciej Zajączkowski – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego