Relacja ze spotkania w ramach programu EIT Raw Materials

W dniach 15-16 października 2018 r. w Berlinie odbyło się spotkanie w ramach programu EIT Raw Materials (Europejskie Innowacyjne Partnerstwo na rzecz surowców nieenergetycznych), którego plan działań ma umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie.  W spotkaniu wzięli udział pracownicy naszego wydziału Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosław Pomykała oraz Pani dr inż. Alona Nad. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane projekty: ERA-MIN2, KAVALighthouses.

Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele państw Unii Europejskiej przedstawili propozycje współpracy w czterech obszarach tematycznych: Exploration and Mining; Processing; Substitution; Recycling and Circular Economy. Po prezentacjach odbyły się krótkie spotkania w formacie speed-networking, podczas których można było zapytać o szczegóły proponowanych projektów, wymienić się pomysłami oraz nawiązać nowe kontakty.

Tematy poszczególnych projektów:

Exploration and Minig:

 1. Metal recovery from PRM and SRM through Mine Water
 2. Risks to mineral extraction
 3. Service provision of Go-to-market Studies
 4. Conflict Minerals & Materials 2021
 5. Raw Materials Extraction from Groundwater and its sediments in Mining Areas
 6. Science-Policy interface on critical raw materials
 7. Blasthole Logging: assessment of Ore Geometry and distribution-BLOG
 8. INCO-Piles
 9. SafeMe4Mine

Processig:

 1. Volatilization of strategic metals from complex sources
 2. Carbonaceous Waste for Clean Metallurgy – Part 1. Autothermic Process
 3. Carbonaceous Waste for Clean Metallurgy – Part 2. Reduction of slags
 4. Digital twin of the production & maintenance
 5. Laser Shock Processing for enhanced life expectation of high added value components
 6. Tia LCPI: Laser Cladding by Power injection of Ti-Ta coated prosthesis
 7. Additive Manufacturing of metallic components
 8. CO2 utilization for the production of new organic carbonates
 9. Business Modelling for Go-to- market Strategy
 10. Offer to ALL upscaling proposals: LTU Business as your service provider of Go-to-market Study/Strategies
 11. Synthesis Fluidic Solution
 12. Beneficiation of Raw Materials by enhanced flotation process though an innovative bottom-approach

Substitution:

 1. Energy Storage Devices
 2. Development of a new class of Na Ion batteries based on high abundant materials
 3. Fuel calls and PGMs
 4. Hydrogen Leaves
 5. Nanocellulose film
 6. Supercritical CO2 for Paper
 7. Innovative Transparent Electrodes based on metallic nanowire networks
 8. Light Management Applications using Glass Materials
 9. Substitution of white metal alloys by functional lubricants
 10. 3D-printing of electrical machines
 11. Composite powders for Additive Manufacturing
 12. Organoclay for Nanocomposites
 13. Sustainable gas sensors
 14. Green fiber reinforced composites
 15. CRM Strategy LAB
 16. Materials modeling
 17. Super/Ultra Hard Ceramics
 18. Substitution of rare – earth metal based permanent magnets in electrical machines
 19. Minimisation of CRM e-machines
 20. Service provision of Go-to-market studies

Recycling and Circular Economy:

 1. Arsenic Waste
 2. Supportive LCA
 3. Physical accounts
 4. Scenarios Raw Materials
 5. Upscaling the use of recommended resource indicators in LCA for recycling & substitution
 6. Circular Cities LCA
 7. Circular Ship
 8. SuMSEM: Sustainable Material Supply for Electric Mobility
 9. CAT-BTM Circularity Assessment Tool: Beyond the Materials
 10. Mapping urban mine
 11. Product evaluation
 12. BATMAN Circular economy to enhance end-of- life BATeries MANagement
 13. Recycling battery metals
 14. Ecodesign tools
 15. Circular Design
 16. IRT-M2P: dMFA for prospective analysis and exploration of the Anthropogenic Mine (AM)
 17. Multi-Metarial recycling
 18. Metarial energy nexus
 19. Marine Waste
 20. Micro-PLASTIC
 21. Battery test recycling
 22. Automatic Alloy Sorting
 23. Hybrid banking solutions
 24. Battery Materials
 25. Economic incentives

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z krótkimi prezentacjami poszczególnych projektów, które są dostępne na stronie:

https://infocenter.eitrawmaterials.eu/web/infocenter/home

 1. Kliknąć: „Apply for access”, wpisując swój e-mail, dostaniecie Państwo hasło,
 2. Po zalogowaniu się, w ostatniej linii na dole w karcie,”BROKERAGE EVENT”  po prawej stronie kliknąć: “see if there’s a match for your company here”,
 3. Kliknąć “Brokerage Event 15-16 October 2018”,
 4. W zakładce “Pitches” wybrać prezentację wg zainteresowań.

lub do udostępniania przez Panią dr inż. Alonę Nad, kontakt: alonanad@agh.edu.pl .

Kontakt do przedstawiciela EIT RW w Polsce: Sylwia Wasilewicz, +48 882 149646, sylwia.wasilewicz@eitrawmaterials.eu