Relacja z XXIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej

W dniach 24-26 lutego 2020 r. w Krakowie odbyła się XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii był współorganizatorem tej Konferencji. W konferencji uczestniczyło około 600 osób w tym wielu pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii reprezentujących wszystkie cztery Katedry Wydziału. Na konferencji wygłoszono około 220 referatów.

Konferencję rozpoczęła Sesja plenarna „Transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych”, którą poprowadził prof. dr hab. inż. Marek Cała Dziekan WGiG wspólnie z prof. dr. hab. inż. Józefem Dubińskim.

Nasi pracownicy prowadzili lub współprowadzili również inne sesje XXIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

„Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie” to dwudniowa sesja, podzielona na cztery części, poświęcona problematyce utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych. Współprowadzącymi trzy części byli pracownicy naszego Wydziału. Współprowadzącym część pierwszą „Długotrwałe wyrobiska korytarzowe na dużej głębokości” był dr hab. inż. Piotr Małkowski, profesor uczelni. Część drugą „Chodniki przyścianowe” współprowadził dr inż. Zbigniew Rak, a część czwartą „Wyrobiska specjalne” dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, profesor uczelni.

Kolejna dwudniowa sesja to „Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym”. Cześć pierwsza poświęconą rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń naturalnych przede wszystkim związanych z występowaniem tąpań i ruchów górotworu została poprowadzona przez dra hab. inż. Zbigniewa Burtana, profesora uczelni, a część druga poświęcona zagrożeniom aerologicznym przez dra hab. inż. Dariusza Obracaja, profesora uczelni. Przedstawiono podczas niej aktualne problemy zagrożenia klimatycznego, zagrożenia pożarami endogenicznymi, występowania pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz zjawisk gazogeodynamicznych w polskich kopalniach podziemnych. Omówiono przykłady rozwiązań szczegółowych problemów powstałych podczas prowadzenia robót górniczych.

„CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania” to sesja współprowadzona przez dra hab. inż. Pawła Bogacza, profesora uczelnikoordynatora działań Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, pod której patronatem obradowała sekcja. Sesja dotyczyła społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w aspekcie działania górnictwa w otoczeniu. W ramach tegorocznych obrad starano się potwierdzić, że górnictwo należy do ścisłych liderów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie i w Polsce, wskazując na nowoczesne, relacyjne sposoby współdziałania przedsiębiorstw górniczych w poszczególnych sferach zrównoważonego rozwoju.

„Nowe wyzwania w specjalistycznym budownictwie podziemnym” to sesja współprowadzona przez prof. dra hab. inż. Piotra Czaję. Wygłoszone w trakcie sesji referaty związane były m.in. z głębieniem nowych szybów z powierzchni i pogłębianiem istniejących, przebudową i likwidacją szybów, wyposażeniem szybów i trendami światowymi w ostatecznych górniczych wyciągach szybowych, jak również nowoczesnym drążeniem wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych oraz nowymi rozwiązaniami w projektowaniu dla realizacji zadań budownictwa podziemnego.

Sesję Metan – źródło energii i zagrożenie” współprowadził prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak. Asumpt do zorganizowania tej sesji dało podpisanie w styczniu 2020 roku umowy o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Jastrzębską Spółkę Węglową. Podczas sesji wygłoszono 7 referatów.

Wszyscy z wymienieni prowadzący sesje wygłaszali także referaty, często w liczbie dwóch i więcej. Swoje referaty zaprezentowali także: dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. uczelni, dr hab. inż. Anna Ostręga, prof. uczelni, dr hab. Justyna Swolkień, prof. uczelni, dr hab. inż. Marek Borowski, prof. uczelni, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. uczelni, dr inż. Aneta Napieraj, dr inż. Łukasz Bednarek, dr inż. Paweł Kamiński, dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, mgr inż. Natalia Kowalska.

« 1 z 2 »

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z fotogalerii Szkoły: http://szkolaeksploatacji.pl/strona/galeria-szkola-2020/