Studenci z Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu na naszym Wydziale

Górnicze święto Barbórki jest okazją do spotkań naszej społeczności akademickiej ze studentami z zagranicy. W tym roku kolejny raz mieliśmy zaszczyt gościć studentów wraz z opiekunami z Uniwersytetu Górniczego w Sankt Petersburgu. Wizyta żaków z najstarszego uniwersytetu górniczego w Rosji jest elementem współpracy naukowo-badawczej, prowadzonej przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii od wielu lat.

W ramach kilkudniowego pobytu goście odbyli szereg wizyt studyjnych. Mieli okazję zwiedzić obiekt Szlaku Zabytków Techniki – Muzeum Śląskie w Katowicach. Teren byłej KWK Katowice, której nadano nowe funkcje, tworzy obecnie Strefę Kultury – centrum życia kulturowego miasta. Goście byli szczególnie zainteresowani wystawą „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.

Ekspozycja prezentuje kształtowanie się regionu w obliczu industrializacji. W interesujący sposób ukazuje zasadnicze etapy kształtowania historii Polski – mówi Wasyl – jeden z uczestników.

W ramach spotkania z przemysłem studenci odbyli wizytę w FSRiLG Faser S.A. w Tarnowskich Górach. Goście zostali powitani przez Prezesa Zarządu – Pana Tomasza Sosnowskiego. Pobyt miał na celu zaznajomienie z produkowanymi aparatami ucieczkowymi, sprzętem kontrolno-pomiarowym a także lampami i akumulatorami. Szerokie zastosowanie w górnictwie, hutnictwie, przemyśle stoczniowym i innych sektorach zapewnia przedsiębiorstwu rolę lidera rynkowego. Zwieńczeniem wizyty były odwiedziny w zakładowym Muzeum.

Na zakończenie pobytu studenci z St. Petersburga wzięli udział w obradach w poszczególnych sesjach w 59 Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego.