RELACJA Z WIZYTY PRACOWNIKÓW KWK “BUDRYK” I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ORNONTOWICACH NA NASZYM WYDZIALE W SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PATRONA KOPALNI

9 października 2018 roku w sześćdziesiątą rocznicę śmierci prof. Witolda Budryka na AGH gościła delegacja pracowników KWK “Budryk” wraz z młodzieżą z klasy VIa Szkoły Podstawowej w Ornontowicach. Zostali oni przyjęci przez władze naszego Wydziału w Auli Głównej A-0, a następnie uroczyście przemaszerowali do pawilonu A-4 noszącego imię prof. Witolda Budryka pod upamiętniającą go tablicę. Po wizycie na AGH udali się złożyć wiązankę kwiatów na grobie Pana Profesora Witolda Budryka. Uroczystości tej towarzyszyli przedstawiciele Bractwa Gwarków oraz orkiestra górnicza.

Do wizyty doszło w związku z tym, iż w 2018 roku w Kopalni „Budryk” w Ornontowicach zbiegły się dwie ważne rocznice: 40 lecie kopalni i 60 lat od śmierci Patrona Prof. Witolda Budryka. W związku z powyższym trwają przygotowania do wydania przez Bractwo Gwarków monografii na temat Profesora Budryka, którego dorobek naukowy jest związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Pracowników JSW S.A. KWK “Budryk” reprezentowały pracownice Działu Personalnego: Danuta Prasoł, Joanna Sola i Mirosława Nowak. Szkołę reprezentowało 22 uczniów z Zastępcą Dyrektora Moniką Orłowską-Przybyła i wychowawczynią Agnieszką Bugla. Bractwu Gwarków przewodniczył Prezes Jerzy Mańka, a orkiestrą górniczą dyrygował kapelmistrz Grzegorz Pakura.

« 1 z 2 »