Relacja z Virtual Open Day oraz Industry Workshop projektu MOBI-US

W ramach promocji projektu MOBI-US w ostatnim czasie przedstawiciele Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uczestniczyli w dwóch wydarzeniach: Wirtualnym Dniu Otwartym oraz Warsztatach Przemysłowych.

Wirtualny Dzień Otwarty (Virtual Open Day) odbył się  27 listopada 2020. W trakcie wydarzenia uczelnie partnerskie projektu MOBI-US miały okazję zaprezentować swoje oferty edukacyjne, w tym dostępne specjalizacje, które będą angażowane do tworzenia okien mobilności pomiędzy uniwersytetami, zaplecza laboratoryjne, kampusy oraz inne aspekty życia studenckiego. Przedstawiciele każdej instytucji mieli 30 minut na przedstawienie prezentacji, obejmującej główne tematy, które zostaną zaproponowane studentom zamierzającym wziąć udział w programie mobilności oferowanym w ramach projektu MOBI-US. Uczelnie zaprezentowały się w następującej kolejności:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet w Zagrzebiu
  • Uniwersytet w Miszkolcu
  • Politechnika Wrocławska

Pobierz informację prasową, aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniu!

News | MOBI-US: an EIT RawMaterials project (eitmobius.eu)

 

Warsztaty projektowe (Industry Workshop) odbyły się 2 grudnia 2020. W wydarzeniu wzięli udział partnerzy projektu oraz przedstawiciele przemysłu surowcowego z regionu ESEE. Celem spotkania było podsumowanie działalności projektu MOBI-US w roku 2020.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie sesje. Poranna sesja była dedykowana partnerom konsorcjum, podczas której liderzy programów studiów magisterskich przedstawili ścieżki mobilności, które będą realizowane w ramach projektu MOBI-US.

Głównym punktem popołudniowej sesji była otwarta dyskusja z przedstawicielami przemysłu surowcowego na temat ich oczekiwań wobec absolwentów uczelni, zalet i wad studiowania na kilku uczelniach, rzeczywistego zapotrzebowania na umiejętności miękkie, jak również znaczenia praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych podczas studiów.

Więcej na temat projektu na : www.eitmobius.eu