Relacja z V edycji Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu

18 listopada 2020 roku odbyła się V edycja Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu w formie online, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Podczas uroczystego otwarcia wydarzenia głos zabrali: 

 • Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko 
 • Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr hab. inż. Marek Cała 
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH 
 • Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH 

Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu to wydarzenie skierowane dla studentów nie tylko AGH, które ma na celu wprowadzić młodych ludzi w świat społecznie odpowiedzialny poprzez zaznajomienie ze strategiami wiodących firm polskich działających w przemyśle, ale także usługach.  

Wydarzenie składało się z dwóch części – wykładowej oraz szkoleniowej. 

W części wykładowej uczestnicy mieli okazję wysłuchać 5 ciekawych prelekcji zaproszonych gości: 

 • Radosław Pomykała, Klaudia Zwolińska AGH Projekt EnAct: Zrównoważony rozwój w edukacji studentów dla sektora surowców- analiza w ramach projektu EnAct-SDGs
 • Mariusz Wawer – 3M: Strategia 3M w obszarze Zrównoważonego Rozwoju
 • Iwona Ryniewicz – MBank: Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu w dzisiejszych czasach?
 • Łukasz Ludwisiak – Lafarge: Dialog społeczny, jako narzędzie realizacji strategii i celów biznesowych
 • Agata Pelc – KGHM Polska Miedź S.A.Zrównoważony rozwój w KGHM Polska Miedź S.A.

Podczas drugiej części – warsztatów, uczestnicy mieli okazję dokładnego zapoznania się  z procesem budowania oraz wdrażania strategii CSR, a także zrozumienia, jak idea odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wyniki ekonomiczne firm. Zwieńczeniem udziału w szkoleniu był certyfikat potwierdzających zarówno udział w warsztacie, jak i przyswojenie konkretnych umiejętności z zakresu tworzenia lub raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia, uczestnicy mieli okazję wybrać szkolenie z listy, aż czterech proponowanych:

1. Iwona Ryniewicz – mBank 

 • Cz. 1 Jak się buduje strategię ESG (na przykładzie mBanku)?
 • Cz. 2 Czy marki powinny się wypowiadać w ważnych sprawach społecznych? 

2. Katarzyna Styk  Akademia Górniczo-Hutnicza  

 • Zarządzanie kryzysowe w komunikacji z interesariuszami lokalnymi 

3. Paweł Bogacz – Akademia Górniczo-Hutnicza  

 • Obliczanie śladu węglowego – jak określać najważniejszy wskaźnik The European Green Deal. 

4. Agata Koszarna, Wojciech Januszczyk  – LW Bogdanka

 • Biznes Społecznie Odpowiedzialny: Case study: Współpraca LW Bogdanka i Fundacji Krajobrazy w mieście Łęczna 

Wydarzenie zgromadziło, wielu uczestników, część pierwsza – wykłady były oglądane przez 110 uczestników, a w części szkoleniowej udział wzięły aż 42 osoby, które po zakończonym warsztacie otrzymały certyfikat.  

Portal internetowy „Odpowiedzialny Przemysł” (odpowiedzialny.com) jest również elementem projektu, ma on na celu poruszenie świadomości ludzi w zakresie górnictwa i hutnictwa oraz przekazanie im rzetelnych informacji na temat odpowiedzialnego społecznie podejścia tych branż. Tegoroczna, V edycja wydarzenia znacznie rozszerza zakres tematów poruszanych na portalu – pojawią się artykuły dotyczące firm i instytucji usługowych (banki, ubezpieczenia oraz telekomunikacja), a także produkcję. Jest to więc miejsce do pozyskania kompleksowej wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, a także informacji o społecznej odpowiedzialności zarówno przedsiębiorstw, jak i każdego z nas.  

Czerpiąc wiedzę i doświadczenie z kolejnej odsłony Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, studenci SKN „Zarządzanie” z niecierpliwością wyczekują kolejnej edycji wydarzenia, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.  

Jeśli nie mogli Państwo uczestniczyć w naszym wydarzeniu – zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanego materiału: