Relacja z uroczystości immatrykulacji studentów I roku studiów stacjonarnych naszego Wydziału

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów I roku studiów stacjonarnych naszego Wydziału. Studentów powitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Marek Cała. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Prorektor AGH ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, który przedstawił historię uczelni obchodzącej w tym roku swoje 100-lecie. Immatrykulacji , wręczając studentom certyfikaty, dokonali Prodziekani Wydziału.
O godzinie 9:00 w poczet studentów Wydziału zostało przyjętych 142 studentów kierunku Budownictwo oraz 24 studentów kierunku Inżynieria górnicza. Studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego na temat „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w budownictwie” wygłoszonego przez dr inż. Joannę Sagan.
O godzinie 11:00 w poczet studentów Wydziału zostało przyjętych 137 studentów kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi, 53 studentów kierunku Inżynieria kształtowania środowiska oraz 26 studentów kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych. Wysłuchali oni wykładu inauguracyjnego na temat „Model wyceny wartości zrównoważonej dystrybuowanej dla interesariuszy przedsiębiorstwa” wygłoszonego przez dr inż. Sylwię Lorenc.
Do nowych studentów przemówiła również Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Zuzanna Jaworska, która podał im nazwiska opiekunów poszczególnych kierunków studiów z ramienia WRSS WGiG, którymi są dla kierunku Budownictwo – Inga Gzik, dla kierunku Inżynieria górnicza – Katarzyna Mituś, dla kierunku Inżynieria kształtowania środowiska – Agnieszka Staszkiewicz, dla kierunku Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi – Dominika Marcak oraz dla kierunku Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Klaudia Mazanek.

Pełną fotorelację autorstwa dra inż. Artura Batora można zobaczyć tutaj.