Relacja z udziału w konferencji XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

W dniach od 11 do 14 marca 2019 roku w Karpaczu, odbyła się XLII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii. W konferencji udział wzięło 130 przedstawicieli nauki oraz przemysłu z 30 różnych jednostek organizacyjnych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki, uaktualnienie i pogłębienie posiadanego zasobu wiedzy oraz prezentacja aktualnych problemów mechaniki górotworu i geoinżynierii. Tematyka konferencji obejmowała: technologie hybrydowe w geoinżynierii, budownictwo podziemne i tunelowe, prognozowanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice, modele konstytutywne geomateriałów, procesy dynamiczne w górotworze, modelowanie numeryczne i probabilistyczne w geoiżynierii i górnictwie, badania doświadczalne.

Podczas obrad konferencji pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, przedstawili następujące referaty:

  • Prof. dr hab. inż. Marek Cała, dr inż. Katarzyna Cyran, dr inż. Michał Kowalski, dr inż. Daniel Wałach, mgr inż. Joanna Jakóbczyk, mgr inż. Malwina Kolano, mgr inż. Agnieszka Stopkowicz, dr inż. Tomasz Barciński, mgr Jędrzej Baran, mgr inż. Jacek Musiał: LOOP – Landing Once On Phobos. Badania współpracy stopy lądownika z podłożem Fobosa
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, dr inż. Katarzyna Kryzia, mgr inż. Jerzy Majchrzak: Działania naprawcze w celu likwidacji zagrożenia podtopieniem powierzchni terenu w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej
  • Prof. AGH dr hab. inż. Piotr Małkowski, mgr inż. Dariusz Juszyński: Zmiana sytuacji geomechanicznej w ocenie opadem i obwałami skał w warunkach LGOM
  • Prof. AGH dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, dr inż. Łukasz Bednarek: Analiza zmian naprężeń w górotworze w oparciu o wyniki badań in situ
  • Dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, prof. AGH dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr inż. Krzysztof Zagórski, dr inż. Ireneusz Dominik, dr inż. Krzysztof Lalik: Krótkotrwały pomiar obciążenia obudowy kotwowej metodą nieniszczącą Konferencja jest organizowana corocznie na zmianę przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH oraz Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego PW.