Sekcja anglojęzyczna „Technology & Language” w ramach 59 Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego

59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbyła się w dniu 6 grudnia jako stały element obchodów barbórkowych, stała się okazją do spotkania studentów oraz doktorantów z naszej Uczelni i z zagranicy, prezentacji wyników badań naukowych, wymiany wiedzy oraz integracji. W tym roku na łączną liczbę 370 prelegentów wydarzenie zgromadziło 49 gości z zagranicy.

Po raz pierwszy w historii Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego, wśród 20 sekcji tematycznych, znalazła się sekcja anglojęzyczna pt. „Technology&Language”, zorganizowana przez nasz Wydział oraz Studium Języków Obcych. Studenci zagraniczni mieli okazję do zaprezentowania wyników swoich badań oraz promowania kultury, języka i krajów, z których pochodzą. Była to świetna okazja do integracji środowiska międzynarodowego naszej uczelni. Wśród prelegentów znaleźli się uczestnicy programu Erasmus+, przebywający na wymianach i stażach studenci, a także goście z zagranicy. Można było wysłuchać wystąpień studentów ze Szwajcarii, Niemiec, Rosji, Włoch, Francji, Serbii, Peru, Turcji, Indonezji, Chile, Polski i Syrii.

Wybór zwycięzców sesji był szczególnie trudny, ze względu na wysoki poziom badań i wystąpień oraz różnorodność prezentowanych tematów. W sekcji „Technology&Language” komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień. Nagrody otrzymali: Linus Walter z Niemiec, za referat pt. „A case of rock burst in an underground mine” oraz Aslı Nur Mahmutoğlu z Turcji za referat pt. “Human rights in Turkey”.

Konferencję zwieńczyła uroczysta ceremonia zamknięcia, podczas której rozdano dyplomy i nagrody za najlepsze, wyróżnione referaty. Studenci z zagranicy zostali uhonorowani certyfikatami.

Organizacja sekcji międzynarodowej, okazała się wielkim sukcesem. Była świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami z Polski i zagranicy oraz umożliwiła nawiązanie cennych międzynarodowych kontaktów. Mamy nadzieję, że jest to dopiero początek owocnej współpracy, a obrady sekcji anglojęzycznej wpiszą się na stałe w tradycję Konferencji Kół Naukowych.

« 1 z 2 »