Relacja z pilotażowej edycji szkoły letniej RawD Trip

W dniach 2-13 września 2019 r. pod patronatem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie odbyła się pilotażowa edycja szkoły letniej RawD Trip Copper story flagowanej przez KIC Raw Materials. Konsorcjum projektu stanowiły następujące jednostki: MUL, TUBAF, TUKE, University of Miskolc, RGNF Zagreb, UNIBL, NTUA, a jego liderem był nasz Wydział. Koordynatorem projektu ze strony AGH dr hab. inż. Radosław Pomykała.

Przedsięwzięcie było ukierunkowane na praktyczne zastosowanie wiedzy, a jego motywem przewodnim była miedź. Studenci z uniwersytetów górniczych z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowej uczestniczyli w siedmiu wyjazdach technologicznych, jeden dzień poświęcili na wykłady akademickie, a dwa kolejne na warsztaty w murach Akademii.

Głównym punktem programu RawD Trip były wizyty w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A lidera w produkcji miedzi oraz srebra. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z całym procesem produkcji. W ramach wizyt studyjnych studenci odwiedzili następujące zakłady: ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZWR Polkowice-Sieroszowice, ZWR Rudna, Zakład Hydrotechniczny Żelazny Most, Hutę Miedzi Głogów I i II. Ponadto, zostali zaznajomieni przez geologów Spółki z aspektami powstania lubińskiego złoża.

RawD Trip to nie tylko wiedza z zakresu procesów technologicznych, ale także modeli biznesowych oraz doskonalenia umiejętności miękkich. Rezultatem dwutygodniowej szkoły letniej były wystąpienia uczestników prezentujące opracowane studia przypadków. Zwycięski zespół omawiał tematykę stawów osadowych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz społecznych.

RawD Trip to także czas zawierania nowych znajomości i przyjaźni na tle zawodowym. Projekt był uzupełniony o program kulturowy.


Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.rawd-trip.agh.edu.pl oraz profilu FB szkoły https://www.facebook.com/WGiG-AGH-ESEE-Education-initiatives/.