Relacja z międzynarodowej konferencji Minerals Engineering 2019

W dniach 16-19 września 2019 roku odbyła się w Kocierzu coroczna międzynarodowa konferencja Minerals Engineering 2019 (w skrócie MEC 2019) będąca największym spotkaniem specjalistów z szeroko rozumianej przeróbki surowców mineralnych ze świata nauki i przemysłu.

Głównym organizatorem tegorocznej edycji konferencji była Katedra Inżynierii Środowiska Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Partnerami w organizacji tego cyklu konferencji są także Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych a także KGHM Polska Miedź S.A i Cuprum – partnerzy przemysłowi.

W konferencji udział wzięło około 80 osób, a w programie znalazło się 37 prezentacji przedstawionych w 5 sesjach. Nasz Wydział reprezentowało 11 pracowników, a dodatkowo obecni byli również doktoranci naszego Wydziału.

W trakcie obrad przedstawiono m. in. najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań technologicznych do produkcji i separacji drobnych proszków oraz separacji optycznej dużych cząstek, symulację procesu mielenia w młynie elektromagnetycznym, jak również aktualne plany rozwoju JSW S.A. w kwestii modernizacji linii przeróbki węgla. Podczas sesji plenarnej odbył się benefis 50-lecia pracy naukowej prof. Andrzeja Łuszczkiewicza z Politechniki Wrocławskiej – znanego i zasłużonego naukowca, przede wszystkim z dziedziny przeróbki miedzi.

W zgodnej opinii obserwatorów obrady zostały ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym.

Przyszłoroczna edycja konferencji Minerals Engineering zostanie zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską, a miejscem konferencji ma być, najprawdopodobniej, miasto Wrocław bądź rejon Karkonoszy. Serdecznie zapraszamy do udziału!