RELACJA Z MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 2018 NA NASZYM WYDZIALE

W dniu 28 września 2018 roku Wydział Górnictwa i Geoinżynierii po raz kolejny uczestniczył w Małopolskiej Nocy Naukowców 2018. Inicjatywę uczestnictwa w tym wydarzeniu po raz trzeci podjęła Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców ze strony której pieczę nad wydarzeniem sprawował dr hab. inż. Dariusz Foszcz oraz po raz pierwszy Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, gdzie pieczę sprawowała dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska. W organizację pokazów dla dzieci zaangażowani byli również inni pracownicy i doktoranci obydwu Katedr.

Cały program przygotowany przez Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców obejmował szereg zagadnień związanych z surowcami, minerałami i wyzwań towarzyszących wydobyciu oraz uwarunkowań technologii ich przeróbki. Dla dzieci zostały przygotowane w laboratoriach pokazy, w których same mogły uczestniczyć, co było dla nich wielką atrakcją i pozwoliło aktywnie dotrwać do godzin wieczornych – ostatnia grupa opuszczała laboratoria około godziny 24.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych uczestników i przyszłych naukowców cieszył się pokaz „Poszukiwacze skarbów ziemi” co dokumentują zdjęcia z tego wydarzenia. Dzieci mogły oglądać, dotykać i przeprowadzać proste doświadczenia z użyciem skał i minerałów wykorzystywanych do produkcji przedmiotów codziennego użytku. Mali badacze dowiedzieli się jak hodować kryształki samodzielnie w domu i otrzymali zestawy do realizacji ich pierwszego „projektu akademickiego” w tym zakresie. Po raz kolejny pomocne okazały się „skarby” ukryte w szufladach Profesora Adama Piestrzyńskiego z Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, któremu bardzo dziękujemy za ich udostępnienie.

Po raz kolejny wsparcie naszej akcji w postaci gadżetów i materiałów promocyjnych udzieliła Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze oraz nowy pozyskany darczyńca dla młodych naukowców tj. JSW Innowacje. Ważnym elementem edukacji młodzieży jest pokazanie że firmy węglowe to nie tylko problemy smogu i niskiej emisji, ale nowoczesne przedsiębiorstwa dostarczające surowiec ważny dla każdego z nas. Liczny udział dzieci i młodzieży, ich ciekawość oraz zainteresowanie górnictwem i różnymi technologiami przerobu surowców dobrze rokuje na przyszłość. Pozwoliło to na prezentację możliwości Naszego Wydziału w zakresie nowoczesnych technologii umożliwiających pozyskiwanie cennych surowców, bez których rozwój cywilizacji jest niemożliwy.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie działające przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle przygotowało pokazy w dwu laboratoriach: „Laboratorium sensorycznym” i „LeanLab”.

W „Laboratorium sensorycznym” uczestnicy zostali poddani badaniom konsumenckim. Ich zadaniem była sensoryczna ocena kredek ołówkowych. W laboratorium tym dowiadywali się jakie inne badania można przeprowadzać za pomocą sensoryki, pod jakim kątem można badać produkt oraz w jaki sposób takie badania mogą pomóc producentom dla osiągania satysfakcji konsumentów.

W ramach laboratorium „LeanLab”, prezentowanego ze wsparciem merytorycznym dr inż. Pawła Bogacza, uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców zostali zapoznani z podstawowymi zasadami dotyczącymi koncepcji Lean Management.

Obydwa laboratoria cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno młodych, jak i starszych naukowców, czego dowodem jest to, że podczas Małopolskiej Nocy Naukowców przez drzwi katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle przeszło ponad 400 osób i liczba ta mogłaby być jeszcze większa, ale nie pozwalały na to trzy czynniki: ograniczoność miejsca, zasobów i czasu. Studenci Koła Naukowego Zarządzanie łącznie wykonali 36 pokazów. Małopolska Noc Naukowców jest to inicjatywa, która pozwala na naukę poprzez zabawę. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników i studentów w tak wyśmienite wydarzenie, umożliwił i naukę i świetną zabawę.

« 1 z 2 »