Relacja z LIMBRA Summer School oraz Intensive Contact Week

W dniach 21-25 września 2020 roku w ramach międzynarodowego projektu Limbra, prowadzonego przez nasz Wydział odbyły się dwa wydarzenia. Pierwsze, to Intensive Contact Week, a drugi to Limbra Summer School.

W ramach Intensive Contact Week studenci WGiG – będący członkami kół naukowych(SKN Zarządzanie, SKN Skalnik oraz SKN Budownictwa i Geomechaniki) – pozyskiwali wiedzę na temat zarządzania projektami oraz opracowania innowacyjnych rozwiązań. To tygodniowe wydarzenie stanowi początek prac w ramach programu REAL-LIFE PROBLEM-SOLVING TASK, czyli projektu mającego na celu rozwiązanie problemu produkcyjnego przedstawionego przez przedsiębiorstwo działające w branży Raw Materials. W tym roku studium przypadku, nad którym pracują członkowie 4 europejskich uniwersytetów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), zostało przygotowane przez firmę Lafarge. Zadanie dotyczy poszukiwania alternatywnych surowców do produkcji klinkieru cementowego. Projekt zakończy się w grudniu br. i podsumowany będzie na spotkaniu on-line. Efektem końcowym będą cztery rozwiązania zaproponowane przez każdy z zespołów.

Drugim wydarzeniem była letnia szkoła – Limbra Summer School „Entrepreneurship in the Raw Materials Industry in Poland”. Podczas zajęć, grupa studentów naszej Alama Mater poznawała zagadnienia związane z polskim przemysłem surowcowym. Zajęcia prowadzone były zarówno przez pracowników WGiG, jak i zagranicznych wykładowców oraz stronę biznesową. Wykładowcy reprezentowali liczące się w świecie podmioty branży surowcowej: University of Miskolc, Węgry; Fundación Tecnalia Research&Innovation, Hiszpania; TUKE – Technical University of Kosice, Słowacja; VŠB – Technical University of Ostrava, Czechy; Grupa PBI Polska, Polska Grupa Górnicza, Urząd Miasta Kraków i oczywiście AGH.

Ze względu na pandemię, oba wydarzenia musiały odbyć się w sposób zdalny. Brak bezpośredniego kontaktu nie spowodował jednak zaniku współpracy i wzajemnej chęci poznania się w międzynarodowym gronie – oba wydarzenia były owocne w nowe doświadczenia i znajomości.

Serdecznie zapraszam do śledzenia kolejnych wydarzeń, realizowanych w ramach projektu Limbra – “Zostań aktywnym przedsiębiorcą w Polsce”. Niebawem kolejne.

Więcej o projekcie: http://limbra-project.eu oraz https://wgig.agh.edu.pl/limbra.

Opracowała: dr hab. inż. Marta Sukiennik, prof. AGH – Kierownik projektu w AGH