Relacja z konferencji „Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych…”

W dniu 15 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”. Głównym organizatorem konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Energetyki i Paliw – Katedra Technologii Paliw oraz Centrum Energetyki AGH) przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej. Honorowy patronat objął JM Rektor AGH – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

W konferencji udział wzięło 190 uczestników reprezentujących organy rządowe i administracyjne, instytucje naukowo-badawcze, przedstawicieli urzędów górniczych oraz spółek górniczych i energetycznych, a także firm zaplecza technicznego oraz licznej reprezentacji związków zawodowych.
Stronę rządową reprezentował Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, a organy ustawodawcze członkowie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w osobach posłów: Krzysztofa Sitarskiego i Pawła Bańkowskiego oraz byłego posła na Sejm RP Zbigniewa Bujaka.

W związku z toczącą się debatą publiczną związaną z przyszłością polskiej energetyki oraz pojawiającymi się różnymi opiniami dotyczącymi roli węgla w najbliższych dekadach tego wieku, środowisko naukowe związane z górnictwem i energetyką postanowiło przedstawić merytoryczne argumenty przemawiające za pozostawieniem węgla jako surowca energetycznego na czas transformacji polskiej energetyki.
Konferencja stanowiła swoisty głos środowiska naukowego w sprawie przyszłości polskiej energetyki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją, fotorelacją i prezentacjami z konferencji, które zostały zamieszczone zostały na stronie Katedra Górnictwa Odkrywkowego WGiG: http://www.kgo.agh.edu.pl/ oraz na profilu facebook KGO. https://www.facebook.com/pg/Katedra-G%C3%B3rnictwa-Odkrywkowego-WGiG-AGH-577153452438235/photos/?tab=album&album_id=1309946065825633